Läs senare

Internationella forskare ska granska svensk skola

En skolkommission med internationella forskare ska granska svensk skola utifrån Pisa-undersökningen. Dessutom inrättas ett utbildningsvetenskapligt råd med svenska skolforskare, och det tidigare aviserade Skolforskningsinstitutet får nu även i uppdrag att bedriva egen forskning. Det berättade utbildningsminister Jan Björklund på en presskonferens på tisdagen.

14 Jan 2014

Foto: Ingvar LagerlöfSkolkommissionen ska ligga under OECD på begäran av den svenska regeringen och kommer bestå av internationella forskare och experter.

– Det är några av världens främsta skolexperter, så vi kommer inte styra hur de ska jobba, säger Jan Björklund.

Kommissionen tillsätts inom några månader och kommer att få ett år på sig att skriva en rapport.

– De ska också kunna säga obekväma sanningar, säger Jan Björklund.

Svenska skolforskare kommer också att samlas, i ett utbildningsvetenskapligt råd som ska bedöma behov i den svenska skolan och rapportera till regeringen. Rådet tillsätts inom en månad.

Tidigare har Jan Björklund aviserat att ett skolforskningsinstitut ska tillsättas för att sammanställa svensk skolforskning och föra ut den i klassrummen. Idag utvidgas deras uppdrag till att även bedriva egen forskning. Institutet blir en egen myndighet och professor Per Thullberg blir ordförande i institutets styrelse. 

Socialdemokraternas utbildningspolitiske talesman Ibrahim Baylan är nöjd med regeringens besked.

– Det är jättebra att regeringen backar också på de här punkterna. Vi har ju föreslagit en kommission och ett forskningsråd men fått nej på det tidigare. Det är helt uppenbart att Socialdemokraterna är motorn i svensk skolpolitik, säger han till TT.

Miljöpartiet har visserligen krävt en skolkommission, men det som Jan Björklund nu tillsätter har inga likheter med det förslaget – mer än namnet, anser språkröret Gustav Fridolin.

– Vi behöver en riktig skolkommission där man samlar professionen, den pedagogiska forskningen och politiken för att gemensamt se över skolsystemet och lägga fram förslag för hur det ska förändras. Vi behöver inte mer forskning för att få reda på att elever behöver mer tid med sina lärare. Vi behöver en utbildningsminister som för en politik som ser till att elever får mer tid, säger han.

Och utomstående ögon har redan granskat den svenska skolan, lägger han till:

– Det kallas för Pisa-undersökningen.

Lärarförbundet välkomnar Jan Björklunds besked. ”Utmärkt! Äntligen vill Björklund lyssna på forskarna. Det är inte en dag för tidigt. Lärarförbundet har länge hävdat att politikerna måste ta till sig vetenskap och professions kunskaper, därför är det välkommet att sådana förslag nu presenteras”, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén i en skriftlig kommentar.

Att Sverige tar hjälp av utländska experter att granska den svenska skolan är ovanligt men inte unikt. Förutom Grekland har även Norge, Danmark, USA och Skottland låtit sina utbildningssystem på motsvarande vis granskas av utländska experter, enligt uppgifter från utbildningsdepartementet och Skolverket.

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström säger att Pisa-undersökningarna är en väldigt viktig kunskapskälla om läget i skolan och att de är välgjorda och gedigna.

– OECD har en stor kompetens som självklart ska användas. Jag ser enbart positivt på detta. Resultaten i Pisa-undersökningen är så allvarliga att det krävs så breda och djupa analyser som möjligt. Det vore synd att inte nyttja den internationella kompetensen.

ur Lärarförbundets Magasin