Läs senare

”Internationellt arbete ger Lärarförbundet kunskap och inspiration”

InternationelltLärarförbundet har alltid varit en mycket aktiv medlem i Education International. Genom förbundets stöd har 900 000 lärare runt om i världen fått facklig utbildning.

av Lotta Holmström
26 jan 2018
26 jan 2018

Om EI och Lärarförbundets engagemang

Eva Elmstedt Frisk, internationell sekreterare på Lärarförbundet.

Lärarförbundet lägger 1,5 procent av medlemsavgifterna de får in på internationellt arbete. Arbetet har tre fokusområden: utvecklingssamarbete, påverkansarbete och medlemsengagemang.

– Vi säger just utvecklingssamarbete eftersom vi också får mycket tillbaka. Vi får hem både kunskap och inspiration från våra samarbetsprojekt, säger Eva Elmstedt Frisk, internationell sekreterare på Lärarförbundet.

Bland annat har förbundets strategier för rekrytering av nya medlemmar inspirerats av hur fackförbund i andra länder arbetat.

Att förbundet satsar på det internationella arbetet handlar också om solidaritet.

Lärarförbundets projekt

Engagemang i fyra världsdelar

Lärarförbundet är engagerat i utvecklingsprojekt i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika.

I Afrika:
Stöd till lärarfack i Gambia, Liberia, Moçambique, Malawi och Zanzibar för att stärka organisationerna, rekrytera fler medlemmar, involvera fler kvinnor och unga lärare, att arbeta för bättre arbetsvillkor med mera. Lärarförbundet stöder även ett nätverk som ska stärka de afrikanska lärarfackens jämställdhetsarbete.

I Asien:
Lärarförbundet arbetar med lärarfack i Indien, Filippinerna och Indonesien. Många av projekten handlar om organisationsutveckling och att stärka förbunden i deras arbete, vilket bland annat sker genom utbildning. I Indien 200 000 medlemmar fått facklig utbildning genom projektet. Flera filippinska fackförbund får stöd i sitt jämställdhetsarbete.

I Europa:
Lärarförbundet stöttar lärarfack i Moldavien och har bland annat skrivit till landets premiärminister om de låga lärarlönerna, som ligger långt under snittet, och ställt sig bakom det moldaviska lärarfackets krav.
I Serbien stöder Lärarförbundet projekt som bland annat ska stärka fackförbundet TUS medlemsservice.

I Latinamerika:
Lärarförbundet stöder Pedagogiska rörelsen Latinamerika som samlar 36 av EI:s medlemsorganisationer. Arbetet syftar till att stärka organisationernas ställning och deras arbete för rättigheter, likvärdighet, jämställdhet, inkluderande och demokrati.
Samma 36 organisationer samlas även i ett kvinnonätverk som arbetar för jämställdhet.
I Colombia har Lärarförbundet stöttat lärarfederationen FECODE sedan 80-talet. Stödet ska fasas ut och fokuserar nu på ett freds- och försoningsarbete.

Läs mer: Lärarförbundets internationella lärarblogg

– Det har huvudsakligen två mål: att främja lärares villkor och förutsättningar att vara lärare, inklusive fackliga rättigheter, och utbildning för alla, i grunden att alla barn har rätt till utbildning med kvalitet.

Så är man medlem i Lärarförbundet, då sluter man upp bakom det här, helt enkelt?

– Ja, på förra kongressen fastslogs det att ambitionsnivån ska ligga kvar som den är. Vi ska vara stolta över att man känner till Lärarförbundet på många håll i världen. Över 900 000 lärare runt om i världen har fått facklig utbildning genom stöd av Lärarförbundet och dess föregångare.

En viktig insikt i utbytet med fackförbund i andra länder är att lärarnas viktigaste frågor är desamma överallt.

– Det handlar om lärarbrist, yrkets status, svårighet att rekrytera unga lärare. När man tittar på dagordningen i en annan organisation så är det ofta samma saker vi pratar om, fast i olika kontext. Stora klasser kan vara 35 elever hos oss, i Nigeria 110, säger Eva Elmstedt Frisk.

Många av projekten som Lärarförbundet engagerar sig i riktar in sig på lärarorganisationernas utveckling, jämställdhet och demokrati. Arbetet sker i nära samarbete med EI och ihop med andra lärarfack. I faktarutan här intill kan du läsa mer om projekten. Satsningarna ger ringar på vattnet, berättar Eva Elmstedt Frisk.

– Till exempel Brasilien, Argentina och Sydafrika har tidigare tagit emot stöd av oss. Nu stöttar de i sin tur sina grannländer och andra organisationer. Det är häftigt att se.

För medlemmar i Lärarförbundet är det viktigt att känna att man gör skillnad, säger Eva Elmstedt Frisk. Medlemsengagemanget har gått från att mest handla om att ta del av information till att skapa möjligheter för ett aktivt deltagande.

– Medlemmar kan engagera sig i kampanjer, söka studieresor och stipendium, men också jobba med nyanlända hemma. Det finns några lokalavdelningar som har egna lokala projekt. En viktig del är att man inser att de lokala frågorna finns också där ute i världen, att se att det hänger ihop. I och med Agenda 2030 ska även Sverige rapportera hur vi klarar målen och svara på vad utbildningen har för betydelse, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin