Läs senare

Ja till leg på fritids och till rektorer i förskolan

RiksdagsbeslutFritidspedagoger ska vara legitimerade och förskolechefer heta rektorer. På tisdagen klubbades besluten i riksdagen. Däremot blir det inga ökade möjligheter till högskolebehörighet på yrkesprogrammen.

av Karin Lindgren
19 jun 2018
19 jun 2018

Bara den som har lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet ska från och med nästa sommar få ansvara för undervisningen på fritids. Riksdagen beslutade på tisdagen att skollagens undantag tas bort, i enlighet med regeringens förslag.

Samtidigt med skärpningen ändras behörighetsförordningen så att även fritidspedagoger med äldre examen blir behöriga för undervisning i fritidshemmet och kan söka legitimation. De ska inte först behöva skaffa sig behörighet i ett skolämne, som fallet är idag.

Riksdagen röstade också för förslaget om att den som leder det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för förskolechef och genomgå en obligatorisk befattningsutbildning på 30 högskolepoäng.

Regeringens utredare Björn Åstrands föreslog för ett år sedan en kortare utbildning på 7,5 högskolepoäng för förskolans rektorer, vilket fick massiv kritik av remissinstanserna. Nu blir utbildningen lika lång som för rektorerna i skolan.

Ändringarna i skollagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Redan den 1 augusti i år förstärks nyanlända elevers rätt studiehandledning på modersmålet. På högstadiet ska dessa elever få en individuell studieplan inom två månader från skolstart som beskriver hur de ska bli gymnasiebehöriga. Nyanlända elever ska också kunna få en anpassad timplan där de ämnen som krävs för behörighet prioriteras.

Däremot sade riksdagen som väntat nej till regeringens förslag om att utöka gymnasiets yrkesprogram med de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Regeringen vill att kurserna ska ingå som regel men kunna väljas bort, till skillnad från idag då de måste väljas till.

Även regeringens förslag att införa en 50-poängskurs i estetiska uttryck i alla nationella program röstades ner.

ur Lärarförbundets Magasin