Läs senare

Ja till mer matte i mellanstadiet

Det blir en timme mer matematikundervisning i veckan i årskurs 4-6. Beslutet klubbades i riksdagen på onsdagen.

26 maj 2016

Matematikundervisningen utökas med 105 timmar i grundskolan. Rekommendationen från regeringen är att utökningen sker i mellanstadiet. Det motsvarar då 1 timme mer matte i veckan i årskurs 4-6.

Det fanns en bred enighet om förslaget i riksdagen, även om oppositionen ville gå längre och att beslutet skulle ha kommit tidigare. I mars beslutade utbildningsutskottet om ett tillkännagivande till regeringen, med krav om fler mattetimmar även i årskurs 7–9 med början nästa år.

Kommunerna ersätts med 245 miljoner kronor för den utökade undervisningen under 2016. Från och med 2017 blir tillskottet 490 miljoner kronor om året.

För tre år sedan utökades matematikundervisningen i lågstadiet med en timme. De elever som började skolan då får nu alltså fortsätta med en extra timme även på mellanstadiet.

Lagändringen börjar gälla 1 juli 2016.

ur Lärarförbundets Magasin