Läs senare

Jaara Åstrand ohotad ordförande i Lärarförbundet

Kongress 2018Det blir knappast någon ordförandestrid på kongressen. Johanna Jaara Åstrand är helt oomstridd som ordförande för Lärarförbundet. "Ordförandevalet lär inte bli någon thriller", säger Bernt-Olof Bengtsson, ordförande i valberedningen.

av Stefan Helte
13 jun 2018
13 jun 2018

Tidtabell för valen till förbundsstyrelsen

  • 1 juni. Sista dag för avdelningar och medlemmar att lämna nomineringsförslag till valberedningen.
  • 17 augusti. Valberedningens preliminära förslag skickas ut till avdelningarna.
  • 16 september. Avdelningarna ska ha skickat in sina remissvar till valberedningen.
  • 20 september. Valberedningen presenterar sitt slutliga förslag till val.
  • 23-26 oktober. Lärarförbundets kongress.

Den första juni var sista dag att nominera kandidater till ordförande i Lärarförbundet och ledamöter i förbundsstyrelsen inför kongressen i oktober.

Sammanlagt har det kommit in över 800 nomineringar med förslag på 40 personer till förbundsstyrelsen. De flesta av nomineringarna kommer från avdelningar, men några även från enskilda medlemmar.

Sida upp och sida ner av ordförandenomineringar går till Johanna Jaara Åstrand, som valdes till ny ordförande vid den förra kongressen 2014 efter Eva-Lis Sirén som hade suttit i 13 år.

Bernt-Olof Bengtsson, ordförande i valberedningen. Foto: Stefan Helte.

– Johanna Jaara Åstrand är inte ifrågasatt på något sätt alls. Många tycker att hon gör ett jättebra jobb för förbundet och är spända på hur hon ska fortsätta nästa kongressperiod när hon har blivit ännu mer varm i kläderna, säger Bernt-Olof Bengtsson, ordförande i valberedningen.

Det har bara kommit in en alternativ ordförandenominering och den gäller förste vice ordföranden Maria Rönn. Och hon har förklarat för valberedningen att hon inte står till förfogande som ordförande om Johanna Jaara Åstrand gör det.

– Ordförandevalet lär inte bli någon thriller, säger Bernt-Olof Bengtsson.

Men det är kongressen som bestämmer. Och där finns det möjlighet att nominera motkandidater.

Johanna Jaara Åstrand. Foto: Peter Jönsson.

Det skedde vid kongressen 2014. Förbundsstyrelseledamoten Sandra Wahlström kandiderade mot valberedningens kandidat Johanna Jaara Åstrand, men förlorade omröstningen.

Även Maria Rönn har fått många nomineringar för att fortsätta som förste vice ordförande. Enstaka nomineringar till den posten har gått till förbundsstyrelseledamöterna Line Isaksson och Pia Rizell, samt till Robert Fahlgren, som i dag är andre vice ordförande.

Robert Fahlgren har fått många nomineringar för att fortsätta som andra vice ordförande. Enstaka nomineringar till den posten har gått till Maria Rönn, till förbundsstyrelseledamöterna Angelika Molander, Sandra Asp Axelsson, Johan Törnroth och Line Isaksson.

Fyra av förbundsstyrelsens ledamöter ställer inte upp för omval. Det är Elisabet Mossberg, som redan har slutat för att bli utredare på Lärarförbundet, Per Hellström och Eva Frank, som lämnar av åldersskäl, samt Marina Hägg som lämnar för annan verksamhet..

Men det kan bli större förändringar i förbundsstyrelsen än att dessa fyra ledamöter byts ut.

– Det är en hel förbundsstyrelse som ska väljas. Och vår uppgift är att bygga ett lag, där vi ska se till att förbundsstyrelsen som helhet har rätt kompetens och rätt representation vad gäller yrkeskategori, ålder, kön och geografi, säger Bernt-Olof Bengtsson.

Här är de hetaste nya kandidaterna till ledamöter i förbundsstyrelsen, i alla fall att döma av antalet nomineringar:

Jenny Andersson, ordförande i Trollhättan, Johan Bäck, ordförande i Sundbyberg, Louise Plobeck, ordförande i Uppsala, och Anna Olskog, ordförande i Umeå.

Det är inte säkert att alla nominerade står till förfogande till de poster de har nominerats till. Valberedningen kommer nu att ställa en fråga till de nominerade om vilka poster de kan tänka sig att bli valda till.

ur Lärarförbundets Magasin