Läs senare

Jaara Åstrand om Academedias storvinst: Satsa på lärarnas löner

Vinster i välfärdenFriskolekoncernen Academedia gjorde en vinst på 615 miljoner kronor förra året. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand tycker att vinsten är anmärkningsvärt hög.
– Det är tydligt att dagens skolpengssystem överkompenserar vissa skolor på andras bekostnad, säger hon.

Academedia ökade både omsättning och vinst under förra läsåret. Rörelseresultatet ökade med 15,0 procent till 615 miljoner kronor under helåret och omsättningen ökade med 10,6 procent till 9,5 miljarder kronor. Ingen vinst delas ut till ägarna i år heller, utan pengarna ska användas till fortsatta investeringar, enligt vd Marcus Strömberg.

Samtidigt säger Marcus Strömberg, till nyhetsbyrån TT, att vinstmarginalerna har pressats av höjda lärarlöner – en effekt av den rådande lärarbristen och något som under året inte har kompenserats av skolpengen. Med tiden tror han dock att det kommer att jämna ut sig.

Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand hoppas att företaget använder sin vinst till att satsa på lärarna och deras arbetsmiljö och anser att skolkoncernen kan göra det, även om det inte kompenseras helt av skolpengen.

– Det är uppenbart att de har muskler att uppvärdera lärarkåren med befintliga medel och det förväntar jag mig att få se, säger hon till TT.

Marcus Strömberg.

Marcus Strömberg tror att eleverna och lärarna inom koncernen känner av att bolaget har resurser att satsa och utvecklas och menar att man redan i dag använder vinstmedel till att höja lönerna.

– Vi har en tydlig strategi att ha konkurrenskraftiga löner, säger han till TT.

Förra veckan redovisade friskoleföretaget  Internationella Engelska skolan sitt resultat under det senaste räkenskapsåret. Den landade på 152 miljoner kronor efter skatt varav en tredjedel delas ut till aktieägarna.
– Det är provocerande, sa utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), till TT då.

Lärarförbundet kritiserar skolpengssystemet

”Många skolor och förskolor har svårt att få ekonomin att gå ihop. Samtidigt har de sju största friskolekoncernerna (Academedia, Internationella Engelska skolan, Kunskapsskolan, Thoréngruppen, Praktiska gymnasiet, Jensen Education och Lärande i Sverige) en rörelsemarginal på åtta procent – nästan en miljard kronor. Hur kan det komma sig? Lärarförbundet har undersökt frågan och svaret är: Skolpengssystemet gör det möjligt.”, skriver Johanna Jaara Åstrand på Dagens Nyheters debattsida. 

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin