Läs senare

Jaara Åstrands krav på politikerna: Nationell plan för att fler ska bli lärare

LÄRARBRISTENBesparingar och lärarbrist kräver snabba åtgärder – men inte utan att lärarna får vara med och bestämma. Nu föreslår Lärarförbundet ett skolpolitiskt råd.

av Emma Olsson
02 jul 2019
02 jul 2019
Jaara Åstrands krav på politikerna: Nationell plan för att fler ska bli lärare
Johanna Jaara Åstrand, (Lärarförbundet), Anna Ekström (S), Kristina Axén Ohlin (M), Ilona Szatmari Waldau (V) och Roger Haddad (L) under Lärarförbundets debatt. Foto: Lärarnas tidning

Lärarbristen är akut ­– fram till 2021 saknas 77 000 lärare i skolan. Det leder bland annat till att en tredjedel av lärarna i grundskolan saknar behörighet.

Samtidigt gör en majoritet av kommunerna nedskärningar i budgeten.

Det kräver snabba insatser. Men lärarna vill vara med och bestämma.

Därför har Lärarförbundet lämnat in ett förslag om ett skolpolitiskt råd till regeringen och Centerpartiet och Liberalerna, arkitekterna bakom Januariavtalet.

Meningen är att lärare ska delta i beslut kring skolfrågor. Medlemmar i rådet skulle vara lärarfacken, skolledare och arbetsgivare. Fokus för Johanna Jaara Åstrand är överenskommelser snarare en av partipolitik.

– Skolpolitiken är en dragkamp. Skulle det bli en större samling och uppslutning bakom att komma överens, när man skrapar på ytan är skillnaderna inte så stora, utan de påverkas av den situation vi har. Man ska trumfa varandra, säger hon.

Ett ytterligare förslag från Lärarförbundet är en nationell strategi för hur fler ska vilja bli lärare.

Under kvällens debatt i Almedalen kommer det dock inga sådana politiska löften.
En ny undersökning från Lärarförbundet visar att hälften av de obehöriga lärarna har hoppat av lärarutbildningen. Hälften av dessa har mindre än en termin kvar.
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet, uppmanar politikerna i Almedalen att passa på.

– Satsa på den här gruppen. Det är en effektiv dellösning, säger hon.

Lärarförbundets förslag går ut på att satsa på att göra det lättare att nå målet, att bli behörig lärare.  De obehöriga lärarna i undersökningen vill få tillgodogöra sig sin yrkeslivserfarenhet, öka möjligheten att plugga på deltid, samt att se över möjligheter till finansiering.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) lovar smidigare KPU (kompletterande pedagogisk utbildning). Det ska bli lättare och snabbare för akademiker att ta ett snabbspår till legget.

– Mycket av skolpolitiken är uppifrånpolitik. Om skolan ska ha vetenskap och beprövad erfarenhet som grund, så borde skolpolitiken också ha det, säger hon.

En tidigare undersökning från Lärarförbundet visar att dokumentationskravet får 4 av 10 lärare att fundera på att sluta.

– Det är en osund dokumentationskultur, som riskerar att spä på lärarbristen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Anna Ekström nyanserar den bilden.
– Så länge vi har en skola i konkurrens, måste vi se till att den gör vad den ska, säger hon.

Roger Haddad (L) vill lyfta de kommunala dokumentationskraven.
– Det är kommuner och lokala huvudmän som lägger på. Vi måste rensa där, säger han.

Kristina Axén Olin tycker att det pratas för lite om ledarskap när det gäller kommunala krav och påstridiga föräldrar.
– Rektorer kan hålla emot och värna om personalen, säger hon.

Johanna Jaara Åstrand är nöjd med kvällen.
– Läget är kritiskt, men det är åtgärder som vi föreslår som är oprövade nu. Det innebär att bara man fattar riktiga beslut och vidtar åtgärder så har vi kommit långt. Jag skulle vara mer desperat och frustrerad om vi hade uttömt alla möjligheter, säger hon.

Vad sa dom, egentligen?

”Kvaliteten och avhoppen är under all kritik.” // Roger Haddad (L) om lärarutbildningarna.


”Om det gör någon glad så är det många regeringar av olika färger som medverkat till att det utbildas för få lärare.” // Anna Ekström, utbildningsminister (S).


”Den politiska och demokratiska processen är långsam, det är väldigt långa ledtider och tungrott.” // Kristina Axén Olin (M)


”Det pratas inte mycket åt andra hållet heller.”//Ilona Szatmári Waldau (V) som tycker att partierna i Januariavtalet borde stämma av med Vänstern.


”Jag har god nattsömn. Om jag vaknar så är det en katt som har väckt mig. Då tänker jag på lärarbristen.” //Anna Ekström (S).


Se debatten i sin helhet här!

 

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: