Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Jan Björklund utbuad om tidiga betyg

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) hävdade i Almedalen att en av huvudorsakerna till Sveriges sjunkande skolresultat är att skolan inte ger tidigare betyg. Då buade publiken.

01 jul 2014
Jan Björklund utbuad om tidiga betyg
Tomas Tobé (M), Jan Björklund (FP), Ibrahim Baylan (S) och Gustav Fridolin (MP) deltog i Lärarförbundets skoldebatt i Almedalen på tisdagen. Moderator var Karin Adelsköld. Bild: Lenita Jällhage

Att tala om att införa betyg i årskurs 4 var ingen röstvinnare bland åhörarna på Lärarförbundets skolpolitiskadebatt i Visby. Ministern verkade överrumplad av den starkt negativa reaktionen och började rada upp argument för betyg i årskurs 4.

– Det är viktigt att informationen till föräldrarna är tydlig och att identifiera barn med svårigheter så de kan få stöd, sade han.

Gustav Fridolin, Miljöpartiets skolpolitiska talesman, kontrade och sa att eleverna behöver stöd långt tidigare än i årskurs 4.

Tomas Tobé (M) stödde däremot sin regeringskollega när det gällde betyg i årskurs 4 medan Ibrahim Baylan (S) tog avstånd och konstaterade att det var tidigt nog med betyg i sjätte klass.

Vad är då det mest akuta att ta tag i efter en valseger? undrade moderatorn Karin Adelsköld?

– Lönerna, svarade Fridolin.

– Se till att få tillbaka speciallärarna i den svenska skolan, ansåg Tobé.

Ibrahim Baylan kunde inte hålla sig till en sak utan tog upp tre: statusen för lärarna, mindre grupper i förskolan och stoppad vinstjakt i skolan.

Jan Björklund lyfte också lärarlönerna, men poängterade att kommunerna har huvudansvaret för lönerna även om han utlovade en utredning om att återförstatliga skolan. Han lovade också att sammanföra Sveriges Kommuner och lLandsting och lärarförbunden om lönerna samt fortsätta ge statliga pengar till karriärtjänster.

Bitvis var det mycket politiskt käbbel men det fanns även en medvetenhet om vikten av ett framtida samarbete över partigränserna.

– Det kommer inte att vända förrän vi tar ett gemensamt ansvar vi som står här, konstaterade Ibrahim Baylan.

Jan Björklund höll med:

– Det är gemensamma problem vi har och vi har ungefär samma lösningar allihop, sade han.

Och att svartmåla varandra bara för sakens skull tyckte han var meningslöst.

Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, var snabb med att ta upp den bollen:

– Nu måste vi ta krafttag för elevernas skull. Kom överens om skolan, kära partier. Det handlar om lärarna och långsiktighet. Vi vill ha en långsiktig politik som håller över val, sade hon.

 

Tre lärare om Lärarförbundets skolpolitiska debatt

Christina Grewell
Grundskollärare Örnsköldsvik och ordförande i Lärarförbundet i Örnsköldsvik

 

Patrik Waldenström
No-lärare och VD på Vackstanäsgymnasiet i Södertälje

 

Tina Höglund
Specialpedagog Elevhälsan i Ånge kommun

Läs mer:

ur Lärarförbundets Magasin