Läs senare

Jan Björklunds uttalande om betygsförsök väcker Lärarförbundets vrede

BetygJan Björklund (L) anklagar regeringen för att sabotera försöket med tidigare betyg genom att ge lärarfacken för mycket inflytande.
– Han ifrågasätter den svenska modellen, säger Johanna Jaara Åstrand.

av Niklas Arevik
19 maj 2017
19 maj 2017
Jan Björklund.

Liberalernas partiledare Jan Björklund hävdar i en intervju i Dagens Nyheter att regeringen har saboterat försöksverksamheten med betyg från årskurs fyra. Försöket är tänkt att inledas i höst, men hittills har endast en skola ansökt om att delta.

Jan Björklund menar att formuleringen i regeringens förordning att lärarnas synpunkter ska lyftas fram genom de fackliga organisationerna inte fanns med i den ursprungliga överenskommelsen, och att denna i praktiken innebär ett fackligt veto.

– Det är avsiktligt sabotage, säger han till Dagens Nyheter.

Han anser att samrådet med lärarna borde göras med rektorerna i stället för med facket.

Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är mycket upprörd över Jan Björklunds uttalande.

– Det är anmärkningsvärda påståenden. Dels att han antyder att vi skulle ha obstruerat mot försöket. Dels att han ifrågasätter den svenska modellen.

På vilket sätt?

– Att facket företräder arbetstagarna är den modell vi har och ska värna. Vad är alternativet, statliga arbetstagarorganisationer?

Har ni påverkat formuleringen i regeringens förordning?

– Jag har bara sett det slutgiltiga förslaget. Vi formulerar inte de politiska överenskommelserna, det är politikerna som gör det. Men vi anser förstås att det är viktigt att lärarnas röster får höras.

Vad har Lärarförbundet för åsikt i frågan?

– Få anser att tidigare betyg är lösningen på skolans problem. Vi ville invänta utvärderingen av betyg i år 6 innan detta genomfördes. Särskilt eftersom den första granskningen visade på väldigt spretiga resultat, säger Johanna Jaara Åstrand.

Betygsförsök

  • I höst inleds en försöksverksamhet med betyg från år 4.
  • Försöket är frivilligt, men max 100 skolor får delta. Skolverket har hittills bara fått in en ansökan. Ansökningstiden går ut den 31 maj.
  • Vid betygsättningen ska elevernas kunskaper sättas i relation till kunskapskraven för år 6.
  • Följande står i förordningen om förutsättningarna för skolors deltagande:

”En huvudman får bara delta i försöksverksamheten om det hos den berörda skolenhetens rektor och lärare finns intresse av att delta. Rektorn ska ha dokumenterat sitt intresse genom en tjänsteanteckning. Lärarnas intresse ska ha uttryckts genom skriftlig dokumentation. För de lärare som är fackligt anslutna bör det göras genom arbetstagarorganisationer på skolenheten.

Dessutom ska eleverna vid berörda skolenheter och deras vårdnadshavare ha haft möjlighet att yttra sig.”
Källa: Förordning (2017:175)

ur Lärarförbundets Magasin