Läs senare

»Jättesvårt att få mer än andra«

Strejk är ingen genväg till högre lön. Det visar erfarenheten från Sveriges arbetsmarknad under 2000-talet.

22 aug 2012

Medlingsinstitutet, som kom till 2000, har en mycket stark makt över lönebildningen i Sverige i dag.Foto: Ester SorriMedlingsinstitutets huvuduppdrag är att verka för en väl fungerande lönebildning. Detta innebär att löneökningstakten inom industrin ska vara en norm för den övriga arbetsmarknaden. Även medlarna som Medlingsinstitutet utser ska verka för att industrinormen följs.

— Det är jättesvårt på svensk arbetsmarknad att vid ett och samma tillfälle lyfta så stora grupper som lärarna. Det finns inget exempel under 2000-talet på att någon yrkesgrupp har gjort ett stort klipp genom en konflikt, säger Kurt Eriksson, chefjurist på Medlingsinstitutet.

För att det ska vara möjligt att höja en viss grupps löner över industrinormen krävs det att fack och arbetsgivare har en gemensam uppfattning om att yrkesgruppen behöver uppvärderas.

— Dessutom måste det finnas stöd i omvärlden för en sådan satsning. Annars är risken stor att andra yrkesgrupper kräver kompensation. 

ur Lärarförbundets Magasin