Läs senare

JO-kritik mot munkavle på förskola i Västerås

01 okt 2003

Styrelsen för Västerås kommunala produktionsorganisation Pro Aros har, enligt Justitieombudsmannen, JO, kränkt anställdas grundlagsfästa yttrandefrihet.

Personal på en förskola kritiserade i brev till barn- och ungdomsnämndens ordförande en förestående förändring av verksamheten. Även föräldrarna fick skrivelsen för kännedom.

För detta fick de en erinran av arbetsgivaren som betraktade brevet som ett brott mot anställningsavtalet som ytterst kunde leda till uppsägning och avsked.

JO konstaterar att innehållet i skrivelsen omfattas av yttrandefriheten och riktar däför allvarlig kritik mot styrelsen.

ur Lärarförbundets Magasin