Ingår i temat
Digitalisering
Läs senare

Jobb och hälsa lockar lärare

Heminredning, forskning och friskvård. Det är några saker som landets lärare letar efter på internet i betydligt större utsträckning än svensken i gemen.

26 okt 2016
Jobb och hälsa lockar lärare
Grafik: Henrik Malmsten

Förra året hade 93 procent av befolkningen i Sverige tillgång till internet och den dagliga användningen av nätet ökar stadigt. 

Så även bland landets lärare, vilka i snitt lägger drygt 20 timmar i veckan på internet, om man räknar ihop användningen på arbetet och i hemmet. Den tid lärare lägger på internet är därmed ungefär densamma som för svensken i gemen.

Men siffror från undersökningsföretaget TNS-Sifo, som Lärarnas tidning tagit del av, visar att lärarna på flera punkter skiljer ut sig från genomsnittssvensken när det handlar om vad de gör på internet. 

Att lärare läser mer om ämnet föräldrar/barn kanske inte är att förvånas över. Lärare­ läser också i klart större utsträckning än genomsnittet om heminredning samt om hälsa och friskvård. Däremot är de betydligt mindre intresserade av exempelvis bilar och teknik.

Lärare som grupp är också klart mindre intresserade än genomsnittssvensken av att läsa om börs och aktiekurser samt ekonomi och näringslivsfrågor. I stället lutar de mer åt kulturfrågor och material som ledare och debatt. 

Studier och forskning hör också till det som lärare är betydligt mer intresserade av än genomsnittet. Men även dejtning är något mer populärt på internet bland lärare än bland svensken i gemen.

Stressen och pressen i läraryrket är ofta hög. Lärare lämnar ofta yrket, men byter också till andra lärarjobb i ökande utsträckning. Det avspeglar sig kanske i intresset för att söka och läsa om jobb på internet. 20 procent av lärarna i TNS-Sifos undersökningar uppger att de ofta läser om jobb, vilket kan jämföras med drygt 11 procent som är genomsnittet för alla.

Vad vi nu än är intresserade av att läsa om på internet så gör vi det i tydligt ökande omfattning på våra mobiltelefoner — som numera oftast är en så kallad smartmobil. Siffror från organisationen Internetstiftelsen, som i sin årliga rapport »Svenskarna och internet« kartlägger våra internetvanor, visar att mer än en tredjedel av vår totala surftid i dag sker via mobilen.  

Statistiken visar också att nio av tio barnfamiljer har flera datorer, smartmobiler och surfplattor hemma. Av rapporten framgår även att två av tre tvååringar använder internet och att många av dem gör det dagligen.

.

Alla artiklar i temat Digitalisering (15)

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin