Läs senare

Jobba med film i undervisningen

07 feb 2018
Ur ”Isdraken”.

I det treåriga projektet Kompisskolor har Svenska filminstitutet tillsammans med skolpersonal och elever på fem skolor i landet undersökt hur film kan berika undervisningen.

På Nytorpsskolan i Göteborg kopplades film ihop med läsning. Eleverna fick bland annat se filmen ”Isdraken” samtidigt som de läste delar ur boken, som handlar om flytt, vänskap och mobbning. De gjorde även en egen dokumentärfilm som riktade sig till de nyanlända kamraterna, där viktiga platser som matsalen, skolgården och slöjden presenterades.

Läs vidare

Material med tips på hur film kan användas i skolan: filminstitutet.se

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: