Läs senare

Johanna Jaara Åstrand ohotad som ny ordförande

Det blir ingen strid om ordförandeposten i Lärarförbundet. Johanna Jaara Åstrand får starkt stöd av lokalavdelningarna som föreslagen ny ordförande. Därför står valberedningen fast vid sin preliminära nominering i sitt officiella förslag inför valet på kongressen.
– Jag är jätteglad. Det känns hedrande att medlemmarna ger mig ett så starkt stöd. Den breda uppslutningen gör att jag kan känna mig mer trygg inför ordförandevalet, kommenterar Johanna Jaara Åstrand.

09 okt 2014

Var du orolig för att det skulle bli hårdare konkurrens?
– I ärlighetens namn – nej. Men man vet ju aldrig på förhand. Den demokratiska processen ska ha sin gång.

Lärarnas tidning berättade den 25 september att valberedningen i sitt preliminära förslag förordar att Johanna Jaara Åstrand blir ny ordförande i Lärarförbundet.

Den nya ordföranden ska efterträda Eva-Lis Sirén, som efter 13 år på posten avgår i samband med kongressen den 11–14 november.

Valberedningens preliminära förslag har gått ut på remiss till de cirka 300 lokal- riks- och regionavdelningarna i förbundet. Bland de 104 avdelningar som har svarat är stödet för Johanna Jaara Åstrand överväldigande.
67 avdelningar, bland annat flera av de större avdelningarna, stöder förslaget att hon ska bli ny ordförande.

– Det känns skönt att vårt första preliminära förslag har fått ett så tydligt stöd. Vi känner oss stärkta i vår tro att kongressen kommer att välja Johanna Jaara Åstrand till ny ordförande, säger valberedningens ordförande B-O Bengtsson.

Han tror att hon blir utmärkt som ny ordförande:
– Johanna är en karismatisk ledare, har lång facklig erfarenhet, är efter tio år i förbundsstyrelsen väl förankrad i förbundets politik – och så visar remissomgången att hon åtnjuter ett stort internt förtroende.

Det finns några andra kandidater i förbundsstyrelsen som också har fått en del röster: 16 avdelningar förordar Maria Rönn, Trelleborg, som ny ordförande, 14 avdelningar förordar Sandra Wahlström, Linköping, och sju avdelningar förordar Robert Fahlgren, Skellefteå.

Valberedningen står fast vid hela sitt preliminära förslag till styrelse.

Det innebär att gymnasieläraren Maria Rönn, föreslås som förste vice ordförande efter Ann-Charlotte Eriksson, som avgår vid kongressen, och att förskolläraren Inger Maurin föreslås sitta kvar som andre vice ordförande.

Dessa sex personer föreslås som nya ledamöter i den 17 personer starka förbundsstyrelsen:
grundskolläraren Annica Carlson från Huddinge, grundskolläraren Elisabet Mossberg från Göteborg, fritidspedagogen Line Isaksson från Nässjö, förskolläraren Pia Rizell från Örebro, förskolläraren Sandra Axelsson från Borlänge och grundskolläraren Sara Sundström från Arjeplog.
 

Kort om Johanna Jaara Åstrand

Ålder 40 år.
Bor Hus i Järved, strax utanför Örnsköldsvik.
Familj Man och två barn, 4 och 8 år gamla.
Lärarbakgrund Grundskollärare, nu utvecklingsledare.
Facklig bakgrund Sekreterare i lokalavdelningen i Örnsköldsvik, sitter i förbundsstyrelsen sedan tio år.

ur Lärarförbundets Magasin