Ingår i temat
Lön & karriär
Läs senare

Ju mer jag lär mig, desto mer nyfiken blir jag

16 mar 2012

Foto: Andreas Carlson
”När jag var sex år var det min dröm att bli lärare. 1990 började jag jobba i Biskopsgården, Västra Hisingen — ett område med många elever i behov av särskilt stöd. Jag kompletterade min examen med kurser i svenska- och SO-didaktik.

I takt med nedskärningarna inom skolan insåg jag att jag behövde egna kunskaper i specialpedagogik. Jag tänkte att det skulle vara bra för mina elever och jag ville kunna möta dem på ett så öppet sätt som möjligt.

Jag var helt inriktad på att fortsätta ha en klass efter examen men under resans gång kände jag att det skulle vara roligt att testa om jag kunde vara behjälplig på annat sätt, sprida mina kunskaper och lyfta fler lärare.

Jag är nyfiken och tycker att det är utmanande att inspirera och försöka hitta lösningar på olika svårigheter. Jag finner en glädje i den utvecklingen. Men det är inte helt enkelt. Jag önskar verkligen att alla barn fick samma möjligheter till ett positivt lärande. Ju mer jag har lärt mig, desto mer nyfiken blir jag på att lära mig mer.

Jag upplever inte att jag gjort karriär. Det är klart, min lön ökade med 2 000 kronor när jag blev specialpedagog men det var ju inte för pengarnas skull jag vidareutbildade mig.”

Namn Marie Jakobsson.

Bor Lindome, Mölndal.

Ålder 47 år.

Utbildning Lågstadielärare, examen 1989, specialpedagog, examen 2004.

Gör nu Bygger upp Skoldatateket på Center för Skolutveckling i Göteborg. Ingår i en arbetsgrupp som ser över kommunens behov av kompetensutveckling när det gäller språkstörning. Utreder skolgången för familjehemsplacerade barn i Västra Hisingen i samarbete med en socialpedagog och en psykolog.

Lön 32 000 kr.

Alla artiklar i temat Lön & karriär (10)

ur Lärarförbundets Magasin