Läs senare

Kalla inte problem för ”utmaning”

av Marcus Larsson
07 nov 2018
07 nov 2018
Marcus Larsson är debattör och fackligt aktiv lärare i svenska och SO, Strandskolan i Kungälv.

Ord är viktiga. Beroende på vilka ord man använder kan samma sak beskrivas på olika sätt. För några år sedan bestämde jag mig för att åka Vasaloppet. Jag ville ha en utmaning. En utmaning är något som är svårt men som man kan fixa om man förbereder sig och tar i tillräckligt hårt. Jag klarade utmaningen men jag gör aldrig om det igen.

En sak jag gör återkommande är att plocka svamp. Även om jag föredrar långa svampturer fyller jag oftast korgen även på korta promenader. Anledningen är att jag efter många års plockande i samma skog vet exakt var jag ska leta. Jag är en effektiv svampplockare.

Här har jag använt utmaning och effektiv i positiva sammanhang och med en positiv betydelse. Jag klarade utmaningen och jag är en effektiv svampplockare. De här orden kan användas i andra sammanhang och med annan betydelse men med syfte att locka fram samma positiva känsla. Så här beskrev Umeå kommun sin skolbudget för något år sedan:

Facken hjälper arbetsgivarna att ändra ords betydelse.

”Nämnden har stora utmaningar kommande år där det är fortsatt arbete med effektiviseringar och omstruktureringar för att skapa utrymme för att utveckla förskolan och skolan”.

Umeås utbildningsnämnd hade inte utmaningar, de hade problem. Umeå kommun effektiviserade inte, de gjorde besparingar.

Lärarbrist och besparingar pressar förskolan och skolan att göra mer med mindre resurser. Samtidigt har lärare ett i det närmaste oändligt uppdrag. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Elevers behov och föräldrars krav minskar inte när resurserna gör det.

Om det här uppdraget beskrivs som en utmaning blir slutsatsen att ansvaret för att leva upp till skollagen ligger på lärare. Förbereder sig lärare tillräckligt bra och tar i tillräckligt hårt kan vi klara utmaningen. Om man i stället använder ordet problem landar ansvaret på huvudmannen. Problem löser man genom ändrade förutsättningar.

Utmaningar klaras genom att ta i hårdare vilket skickar lärare in i väggen. Extra problematiskt blir det därför när facken hjälper arbetsgivarna att ändra betydelsen av ord. Välfärdsfackens kommunikation kännetecknas allt mer av lösningsfokus och att lyfta det positiva.
Jag tror att det är helt fel strategi. Vi behöver vara tydliga med att skolan har problem, inte utmaningar.

ur Lärarförbundets Magasin