Läs senare

Kalles sajt hjälper lärare undervisa om sex

sexualundervisningAtt undervisa i sex- och samlevnadsfrågor kan vara en utmaning för lärare som inte fått vidareutbilda sig. Kalle Röcklinger på RFSU har tagit fram en metodbank med konkreta tips som stöd i undervisningen.

av Lenita Jällhage
03 okt 2019
03 okt 2019

Kalle Röcklingers arbetsplats, på RFSU:s förbundskansli, ligger på tionde våningen med utsikt över Södermalms takåsar i Stockholm. I entrén står en skål med kondomer och en med klistermärken med peppande budskap.

I rollen som projektledare har Kalle Röcklinger nyligen lanserat en sajt där lärare från mellanstadiet till gymnasiet kan ta del av olika metoder för att få igång bra samtal och undervisning om sex, normer, värderingar, porr, hbtq-frågor och mycket annat. Förutom konkreta lektionstips finns det poddar och filmer att inspireras av.

Den stora utmaningen har varit att samla all kunskap som finns runt om i landet hos RFSU:s medarbetare och bygga en metodbank som håller under många år.

Det var inte fakta som lärarna efterfrågat i första hand utan HUR man gör för att kunna skapa samtal om olika ämnen i sexualundervisningen.

– Vi bygger inte en Porsche direkt utan en lastbil som vi kan fortsätta att fylla på. Det här kunskapsområdet utvecklas hela tiden så trots att vi precis har sjösatt metodbanken så har vi redan en lång lista på saker som vi vill lägga till.

Lärare har i enkäter och i fokusgrupper talat om vad de vill ha hjälp med i metodbanken.

– Det var inte fakta som man efterfrågat i första hand utan HUR man gör för att kunna skapa samtal om olika ämnen i sexualundervisningen.

Personligt

Kalle Röcklinger

Ålder: 40 år

Gör: Ansvarig för utbildningsfrågor på RFSU

Aktuell: Projektledare för RFSU:s metodbank för sexualundervisning i skolan

Bor: Stockholm

Fritidsintresse: Film och hundar (som jag lånar)

Gillar: Samarbete, popcorn och mössor

Lärarna ville exempelvis ha stöd i hur man tar upp pornografi och samtycke men också hbtq-frågor och inkludering.

– Bland lärare finns ofta en oro att de ska använda fel ord eller vara kränkande mot någon elev. Så det har vi tagit fasta på och lagt in övningar kring det.

Hennes råd är att fråga eleverna vilka begrepp och definitioner de känner till när det exempelvis gäller könsidentiteter och diskutera det tillsammans. RFSU har också en stor faktabank att ösa ur på sin hemsida.

Kalle Röcklinger efterfrågar ännu fler tankar från lärare och annan skolpersonal om vad de behöver. Hon ser att det behövs mer material riktat till mellanstadiet, särskolan och material på lättare svenska.

Metodbanken har kommit till i kölvattnet av Metoo. Förra året beslöt regeringen att myndigheter, som Skolverket, skulle få pengar för att arbeta förebyggande mot sexuellt våld och trakasserier. RFSU fick del av Skolverkets pengar för att bygga metodbanken för lärare som undervisar i sex- och samlevnad.

Kalle Röcklinger säger att både svensk och internationell forskning har visat att bra sexualundervisning är våldsförebyggande.

– Om en elev har fått prata om hur hen vill ha sina relationer och fått träna på var gränserna går och känt i kroppen var gränsen går så är det större sannolikhet att hen reagerar i en relation som inte är bra.

RFSU har, enligt Kalle Röcklinger, länge velat dela med sig av sina metoder eftersom de har en bred och lång erfarenhet av att jobba med upplysning i sex- och samlevnadsfrågor på skolor.

Men vad är då bra undervisning i de här frågorna?

Foto: Ulf Lodin

Kalle Röcklinger poängterar att bra sexualundervisning måste vara inkluderande, kunskapsbaserad, ämnesövergripande och handla om värdegrund men också utgå från att sex, kärlek och relationer är något positivt i våra liv.

Det är lätt att hamna i för mycket prat om risker, anser hon.

Skolinspektionens rapport om skolornas sexualundervisning visade för ett par år sedan att eleverna tyckte att de fick bra faktakunskap om frågor som könssjukdomar, menscykler och graviditet. Däremot ville de ha mer samtal om normer, värderingar och hbtq-frågor och de ville även få möjligheten att reflektera över dessa frågor.

– Det hjälper inte bara med fakta om exempelvis könssjukdomar eller hur de ska skydda sig. De behöver få prata om frågor som varför det kan vara känsligt att fråga om kondom i ett sexuellt ögonblick eller vad som kan vara pinsamt med att köpa kondomer.

ur Lärarförbundets Magasin