Läs senare

Kampanj ska lyfta skolan högre på valagendan

Val 2018Skolan tar mindre plats i årets valrörelse än tidigare. Lärarförbundet vill ändra på detta genom att lyfta fram lärarnas betydelse för samtliga valfrågor. På torsdagen går därför startskottet för valkampanjen Lärareffekten.

av Niklas Arevik
22 feb 2018
22 feb 2018

Både 2010 och 2014 var skolan väljarnas viktigaste valfråga, enligt SVT:s vallokalsundersökningar. Inför årets val har detta förändrats. Skolan har passerats av invandring/integration i topp och sjukvården på andra plats. Detta vill Lärarförbundet ändra på.

Som ett led i detta lanserar förbundet på torsdagen sin valkampanj: Lärareffekten. Begreppet syftar på den effekt som lärares arbete har på elevernas framtidsutsikter och hur denna effekt påverkas av lärarnas förutsättningar. Lärareffekten är enligt Lärarförbundet lösningen på många samhällsproblem och påverkar alla andra valfrågor.

Johanna Jaara Åstrand.

– Det handlar om vilka förutsättningar lärare får för att använda sin kompetens på bästa sätt, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Hon säger sig vara oroad över hur valdebatten hittills har låtit.

– Många partier fokuserar på rädsla och målar upp bilden av ett Sverige i kris, i stället för att tala om framtiden, där skolan och lärarkåren är en viktig målgrupp.

Hur har ni märkt av ett minskat intresse för skolan?

– 2014 var det viktigaste väljarfrågan lärarlönerna. I dag är det andra frågor som toppar. Vi vill inte att skolan ska vara en politisk stridsfråga, tvärtom. Alla partier tjänar på att hitta blocköverskridande, stabila och långsiktiga lösningar.  Men vi vill att politikerna erkänner skolan som en central del i många andra samhällsutmaningar, säger hon.

I lanseringen av valkampanjen, som presenteras i en debattartikel i Dagens Samhälle presenterar Lärarförbundet en föräldraundersökning som bland annat visar att hälften av föräldrarna upplever lärarbristen i sin vardag.

– Så illa är det. Föräldrar märker av att det inte finns vikarier och att lärarna är överbelastade. Det kan till och med handla om att de får sms om att hålla barnen hemma från förskolan på grund av personalbrist. Detta drabbar hela samhällsekonomin och är en mycket viktig valfråga, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon betonar att en stor majoritet av föräldrarna lyfter fram skolan som en viktig fråga att prioritera, samtidigt som bara hälften upplever att skolan är viktig bland politikerna.

– Det är ett resultat som jag skulle ta på största allvar om jag var politiker.

Vad önskar du dig av årets valrörelse?

– Jag önskar att politiken verkligen bemödar sig om att komma med långsiktiga och tydliga förslag på hur vi kan få fler utbildade lärare och bättre förutsättningar för dem vi har. Vi har svaren, vad som behövs är politiska åtgärder, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin