Läs senare

Kampanjen som ska väcka politikerna: ”Vi är jättekritiska”

NEDSKÄRNINGARMed kampanjen ”Bästa sparkommun 2020” protesterar lärare och allmänhet i Örnsköldsvik mot nästa års nedskärningar.
– Vi har gråtit om när vi läser om hur det fungerar, säger kampanjstartaren Lars Wallin, huvudskyddsombud i Lärarförbundet.

av Emma Olsson
15 nov 2019
15 nov 2019

Bildningsförvaltningen i Örnsköldsvik ska spara in 30 miljoner under 2020. Hur det ska gå till klubbas i nämnden i början av nästa vecka. Den här gången räckte det inte att reservera sig, säger Lars Wallin, huvudskyddsombud i Lärarförbundet i Örnsköldsvik.

Lärarförbundets Lars Wallin håller upp tidningen med den ”ironiska” annonsen ”Bästa sparkommun 2020”, som fått stort gensvar lokalt i Örnsköldsvik.

– Nu kände vi att läget var för allvarligt, vi behövde göra något annat – och uppmärksamma allmänheten på det här. Det här blev ett sätt att nå ut till så många som möjligt och samtidigt vara öppna för att ifrågasätta oss själva, säger Lars Wallin, en av upphovsmännen bakom ”Bästa sparkommun 2020” – en blinkning till Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun.

Med en annons i lokaltidningen uppmanade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund medlemmar och allmänhet att mejla sina synpunkter på besparingar och läget i skola och förskola. Men också att komma med egna sparförslag.

Ett hundratal svar har kommit, från lärare, föräldrar, far- och morföräldrar och lokala entreprenörer. Alla är oroliga.

– Vissa lärare har gått ihop ett helt arbetslag, andra individer har skrivit upp till tre A4-sidor om varför det är helt omöjligt att spara. Vissa måste ha suttit i timmar, eftersom kvaliteten är så hög. Vissa har formulerat sig med två rader och fått väldigt mycket sagt, säger Lars Wallin.

Annonsen ”Bästa sparkommun 2020”

Sparförslagen som skickats kommer dock inte att kunna täppa till några större ekonomiska hål.

– Det är på väldigt liten nivå pengamässigt. Oftast handlar de om interndebitering, att någon annan i kommunen ska betala för lokaler eller underhåll. Det är inte besparingar i sig, utan att man skjuter kostnaderna till en annan förvaltning, säger Lars Wallin.

Enligt honom har den politiska processen gått alldeles för snabbt. Bland annat har det inte funnits tid att samverka kring förslagen.

– Det fackliga arbetet att få ta del av förslaget och samverka, det är satt ur spel. Politiken har så kort varsel på de här besparingarna, och det är vi jättekritiska till, säger han.

Kristoffer Park (S) är ordförande i bildningsnämndens presidium. Han känner inte till ”Bästa sparkommun 2020”.

– Vi har en större budgetram för 2020 än vi har 2019, och vi hade en större budgetram 2019 än vi hade 2018. Sen har vi haft en växande verksamhet och minskade statsbidrag, och för att ha råd med det så måste vi minska med 30 miljoner inför 2020, säger han.

Bland de 17 sparförslag som kommer att presenteras för politikerna att besluta om, finns minskade ersättningar till förskolan.

Genom att sänka ersättningen för de barn som går 15 timmar i veckan, från hel ersättning till 75 procent av ersättningen, beräknas kommunen kunna spara 15 miljoner.

Kristoffer Park menar att det finns andra sätt att mäta kvalitet, än ekonomiska resurser.
Han refererar till Lärarförbundets rankning, Bästa skolkommun 2019.

– Tittar vi på fullföljd gymnasieutbildning, den viktigaste faktorn i rankningen

, eftersom det visar hur väl vi lyckats, där är vi på plats 26. Det är fantastiskt bra, säger han.

Lars Wallin säger att besparingarna som föreslås kommer att drabba alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning.

– Vi ligger under rikssnittet i elevresultat, och den ekonomiska prognosen för nästa år ser ännu värre ut. Och då finns det inget kvar att spara på, annat än personal, säger han.

Bildningsnämndens ordförande menar att barnen på förskolan inte kommer att drabbas av de kommande nedskärningarna.

– Det är alltid utmanande att upprätthålla en god kvalitet med mindre pengar. Jag tror att man kommer att göra så att våra barn i förskolan inte blir drabbade, säger Kristoffer Park.

Lärarna i förskolan då?
– Det är alldeles för tidigt att svara på.

Så tycker lärarna och allmänheten om besparingarna

Här är några av reaktionerna som kommit in och som ska lämnas över till politikerna:

Vad kommer att hända med sjukskrivningarna?

Vi jobbar redan på gränsen. Hur ska vi orka????
///
Det är inte utan viss oro som jag följer mina barnbarn som är på väg in i skolans värld. Jag ser redan nu när jag ibland hämtar barnen på förskola och fritids hur ni som jobbar med våra barn och barnbarn misströstar när viljan och kunnandet som finns hos er inte kommer till gagn för barnen på grund av minskade resurser och ökad arbetsbelastning.
 ///
Skolan är så otroligt eftersatt, både lokalerna och personalmässigt.
Att man tycker man kan spara på skolan är skamligt.
Det går inte att spara pengar på det här viset! Det är ju framtiden vi jobbar med!
 ///
Ingen kommer att vilja utbilda sig till lärare i framtiden. Ett omöjligt uppdrag att utföra. Hur ska det se ut för våra barn och ungdomar i framtiden när man inte satsar på våran framtid? Jag blir bedrövad över att elevgrupperna är så stora, det finns inga vikarier, dåliga lokaler, inga resurser och inget stöd till barn och ungdomar som behöver det. Det kan inte sluta på ett annat sätt än undergång om inte våra politiker i landet arbetar för att göra en förändring och förbättring. 
 ///
Det är ohållbart att spara mer på en verksamhet som redan kvävs!  Lärare med 30 elever per klass, rektorerna som arbetar tre tjänster i samma skola, mindre vikarier/resurser till elever med behov av extrastöd. Stor antal sjukskrivningar pga utmattning och dålig arbetsmiljö. 
 ///
.. om man vill bli ”Den bästa skolkommunen 2020” så måste man satsa pengar där de behövs. Vill man ha en skola som fungerar för alla, även för de elever som inte följer mallen så behövs det MER resurser. Vill man ha lösningsfokuserade lärare och lärare som i stället för att bli utbrända går till jobbet med glädje eftersom de känner att de räcker till och är viktiga och har en avgörande betydelse för sina elever så kan man INTE SPARA!!! Man måste helt enkelt satsa MER pengar på skolan!!!!! 

///
Att spara på skolan är helt enkelt fel, och fel uttryckt. Spara gör man för att ha något kvar. Nu tar man från skolan och det blir till slut inget kvar. Skolan ska ha mer pengar!

Upp till kamp alla Ö-viksbor ska vi tillåta detta. Barnen är vår framtid, det är skamligt att där ska vi spara. De som sköter ekonomin bör sättas under lupp.

///
Örnsköldsviks kommun kan inte spara mer på skolan.

Barnen är vår framtid.
 ///
Hej!
Vi behöver en stabil grund att stå på för att forma, stötta, utveckla och utbilda våra elever.
Det går inte att skära bort mera från det skolan står på. Vi orkar helt enkelt inte fortsätta arbeta med så urusla förutsättningar, varken som enskild pedagog eller som kollektiv.
Jag trodde verkligen, ett tag, att vi skulle jobba mot målet bästaskolkommmun2020…. inte bästasparkommun2020!
 ///
Att spara in pengar på utbildning och barnen som är framtiden är helt galet. Vart står vi utan en stabil och välutbildad framtid med barn och ungdomar som inte har fått det stöd och utvecklingsmöjligheter som de behöver för att lyckas och känna att de fått de kunskaper de behöver för att lyckas i arbetslivet och som vuxen senare?
Att spara in pengar på skolan är det med sanslösa och det mest ovettiga jag har hört.
Barn och ungdomar är framtiden och det är där pengarna ska satsas på bra lärare, resurs, litteratur mm för att alla ska få en bra och likvärd utbildning. Lärare ska känna sig stolta över sitt yrke!”
 


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin