Läs senare

Kan jag få lärarlönelyftet?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Stefan Helte
16 dec 2016
16 dec 2016

Jag har jobbat som lärare på mellanstadiet i 26 år och tycker att jag borde ha högre lön efter så många år. Jag är uppskattad, mina klasser brukar ha goda resultat, jag tar ofta emot studenter på vfu och jag har deltagit i mattelyftet och delat med mig av mina kunskaper till kolleger.
Uppfyller jag därmed det som krävs för att få lärarlönelyftet?
Marie

Svar: För att vara aktuell för lärarlönelyftet krävs att du är ”särskilt kvali­ficerad” som lärare och att du uppfyller minst ett av de fyra kriterier som regeringen har beslutat om.

Ett av dem handlar om att du ska ha tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter, vilket tycks stämma in på dig. Ett annat handlar om att man ska ha ”tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.

– Den beskrivningen stämmer väl in på matematiklyftet, men vi kan inte säga att deltagande innebär att man automatiskt uppfyller det kriteriet. Därför blir det upp till skolhuvudmannen att avgöra om läraren ska få del av lärarlönelyftet, säger ­Mattias Ragert, pressansvarig på Skolverket.

Dessutom räcker pengarna bara till ungefär en tredjedel av lärarna. Det innebär att man kan utelämnas från lärarlönelyftet trots att man uppfyller de uppställda kriterierna.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: