Läs senare

Kan jag neka att vicka?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Stefan Helte
16 Dec 2016
16 Dec 2016

Jag är trött på att vara vikarie i alla möjliga klasser bara för att det inte finns vikarier i vikariebanken. Man blir ju tvingad att göra detta i stället för att vara där man egentligen behövs. Dessutom är man så trött efter en dag i »fel« klass att man inte orkar med fritids sedan. I mitt kontrakt står det att jag är anställd som fritidspedagog. Min fråga är nu: Kan jag neka att bli använd som vikarie i klass när ordinarie lärarpersonal är sjuk?
Alexandra Svärd, fritidspedagog, Blankebäcksskolan, Malmö

Svar: Det korta svaret är: Nej, det kan du inte vägra. Den som har en kommunal anställning är enligt det kommunala avtalet skyldig att vikariera för annan arbetstagare.

Det långa svaret är: Om denna möjlighet utnyttjas av arbetsgivaren på grund av till exempel en dålig organisering av arbetet bör fritidspedagoger, lärare och chefer diskutera konsekvenserna av vikariesituationen. Denna påverkar nämligen arbetstagarnas arbetsbelastning och arbetsmiljö, men också fritidshemmets och skolans kvalitet.

– Tala med både din chef och ditt fackliga ombud. Du ska ha ett arbetstidsschema som du följer. I det ska det finnas tid till förberedelser, raster och pauser, säger ombudsman Lotta Rajamäki på Lärarförbundet.

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att se till att alla arbetsuppgifter ryms inom arbetstidens ram och att all personal har en bra arbetsmiljö.

ur Lärarförbundets Magasin