Läs senare

Kan jag påverka förskolans mat?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Stefan Helte
16 Dec 2016
16 Dec 2016

Matpedagogen på vår förskola serverar mat av mycket dålig kvalitet, oftast färdigmat som hon bara värmer upp, till exempel potatisbullar och kycklingnuggets. När vi pedagoger framför kritik blir hon upprörd och säger att det viktiga är att barnen älskar hennes mat. Nu undrar jag om det bara är matpedagogen som får bestämma över maten på förskolan. Eller har vi andra rätt att påverka också?
Förskollärare

Svar: Svår fråga att svara entydigt på. Menyn på förskolan ligger inte direkt inom ramen för förskolläraruppdraget. Men om matvalet påverkar arbetssituationen kan frågan ses ur ett arbetsmiljöperspektiv.

— Enligt arbetsmiljö­lagen har man rätt att vara del­aktig i det som påverkar den egna arbetssituationen. Prata därför med din chef om problemet eller vänd dig till din lokalavdelning, tipsar regionombudsman Carolina Fernandi på Lärarförbundet.

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan erbjudas näringsriktiga skolmåltider . Sådana bestämmelser finns inte för förskolan.

Men i Skolverkets allmänna råd till förskolan står det att huvudmannen och förskolechefen bör se till att det i förskolan serveras varierade och näringsriktiga måltider.

Livsmedelsverket har gett ut skriften ”Bra mat i förskolan”. Många kommuner har egna riktlinjer.

ur Lärarförbundets Magasin