Läs senare

Kan jag tvingas att vikariera?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Enikö Koch
16 dec 2016
16 dec 2016

Är jag som fritidspedagog skyldig att gå in och vikariera för lärare när de är sjuka?
Undrande

Svar: – Det är en komplicerad fråga. Det kan skilja sig från fall till fall vad som ingår i ens arbetsskyldighet, och är en fråga som kan behöva prövas juridiskt i det enskilda fallet, säger Janne Berlin Lundeberg, ombudsman på Lärarförbundet.

Till fritidspedagoger som blir beordrade att ersätta en lärare ger han alltid rådet att säga ja till detta.

– Men efteråt kan man kontakta facket om frågan känns oklar och be att få den prövad av jurister, säger Janne Lundeberg.

Om du som fritidspedagog är skyldig att hoppa in som lärare kan bero på vilken utbildning du har, och vilken behörighet du har i olika ämnen.

– Är det så att en stor del av din tjänst börjar handla om att undervisa som lärare kan det vara bra att ändra skrivelsen i anställningsavtalet, till exempel från fritidspedagog till fritidspedagog/lärare, förklarar Janne Berlin Lundeberg.

ur Lärarförbundets Magasin