Läs senare

Kan yrkeslärare bli sfi-lärare?

Fråga facketHär kan du ställa frågor om jobbet som lärare. Det kan handla om lön, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, föräldraförsäkring. Eller något helt annat.
Mejla din fråga till jobbfragan@lararnastidning.se. Du kan förstås vara anonym om du vill.

av Stefan Helte
16 Dec 2016
16 Dec 2016

Jag studerar till ämneslärare i religion och historia. Men arbetsmarknaden kommer att vara tuff för just dessa lärare. Där-emot kommer det att vara stor efterfrågan på yrkeslärare. Än mer akut verkar behovet vara av lärare i svenska för invandrare.

Skulle jag kunna läsa yrkeslärarprogrammet och sedan bara lägga till en kurs i svenska för invandrare för att vara kvalificerad att undervisa i det ämnet?
Villrådig

Svar: Ja. För att bli behörig sfi-lärare ska du ha en lärarexamen för grundskolan eller gymnasieskolan samt 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk.

– Behovet av sfi-lärare är stort just nu, eftersom många nyanlända ska lära sig svenska. Dessutom är arbetsmarknaden för yrkeslärare mycket god, säger Maria Ekstrand, studievägledare på yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet.

Enligt arbetsförmedlingens yrkesprognos har gymnasielärare i allmänna ämnen goda möjligheter till arbete både på ett och fem års sikt. Däremot kommer lärare inom samhällsorienterande ämnen – som religion och historia – ha svårare att få jobb.

Gymnasielärare i yrkesämnen kommer att ha mycket goda möjligheter till jobb på både ett och fem års sikt. Störst brist väntas inom bygg- och anläggning, el- och energi, naturbruk och transport.

ur Lärarförbundets Magasin