Läs senare

Kanske vill de svagare eleverna gå ifrån

Tvånget att vara kvar i klassen kan vara en delförklaring till det ökande antalet hemmasittare. Det är dags att fråga eleverna som behöver särskilt stöd om de vill inkluderas eller gå ifrån gruppen ibland, skriver so-läraren Rolf Uppström.

Om debattören

Rolf Uppström

SO-lärare (tjänstledig) och läromedelsförfattare, Göteborg

De nuvarande eleverna får inte den hjälp de enligt lag är berättigade till. De nya invandrarna kommer inte heller att få det. Vad väntar dem som inte klarar sig?

Idag ”inkluderas” alla elever i sina klasser. Vad innebär det för stödundervisningen? Jo, att de få kvarvarande speciallärarna tvingas in i klassrummen. Deras planering är noll. I stället måste de anpassa sig till den undervisning som bedrivs. De elever som vill ha hjälp och räcker upp handen får det. Men de svagaste vill kanske inte visa upp sin okunskap och frågar inte.

Är det inte dags att fråga eleverna vad de vill? Kanske vill de istället gå ifrån till en mamma/mormor (de flesta speciallärare är kvinnor), arbeta pedagogiskt och ha det ”lugnt” några timmar per vecka istället för att känna att de drar ner tempot i klassrummet? Kanske är ”inkluderingen” en del av förklaringen till de många ”hemmasittarna”?

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Det senaste Pisa-testet visade på en svag uppgång för Sverige. Men tänk om förklaringen inte är att eleverna fått den undervisning de behöver utan att datorer användes för första gången?

Svenska elever är för det första mycket mer datorvana än andra länders elever. Dessutom – vilken är lärartätheten i olika länder vid dessa datortest? Senast jag upplevde ett sådant var det två vuxna närvarande på heltid samt jag själv som dök upp vid fyra tillfällen, sammanlagt ungefär 15 minuter. Cirka 20 elever (inte en full klass) gjorde då testet. Jämfört med tidigare är detta en rejäl förbättring av lärartätheten och en möjlig förklaring till ett bättre resultat.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin