Läs senare

Karensdagen kan ses över

Alla riksdagspartier är beredda att se över karensdagen i sjukförsäkringen. Bra, tycker Lärarförbundet.

12 maj 2014

De socialförsäkringspolitiska talespersonerna för riksdagspartierna är alla öppna för att se över karensdagen. Det visar en rundringning som Dagens Nyheter har gjort. Talespersonerna talar om att göra justeringar i dagens system, till exempel att pröva det förslag till karensavdrag som både LO och TCO föreslagit och som innebär att karensavdraget beräknas över flera dagar.

– Det vore ett välkommet steg på vägen mot en avskaffad karensdag, kommenterar ombudsman Anders Eklund på Lärarförbundet.

Redan tidigare har Vänsterpartiet krävt att karensdagen ska avskaffas, Miljöpartiet har ifrågasätt den och Sverigedemokraterna vill att den ska bort för offentliganställda.

Inför varje kongress i Lärarförbundet brukar det komma motioner om att karensdagen ska avskaffas för yrkesgrupper som möter smittförande barn, så även denna kongress. Svaret från förbundsstyrelsen brukar bli att det är bättre att avskaffa karensdagen för hela befolkningen, eftersom det annars uppstår besvärliga gränsdragningstvister.

– Dessutom är karensdagen en lagfråga, inte en avtalsfråga som arbetsmarknadens parter själva kan styra över, förklarar Anders Eklund.

Det innebär till exempel att Lärarförbundet eller förbundets lokalavdelningar inte kan teckna lokala avtal med arbetsgivaren om att slippa karensdagen.

Så vill TCO ändra karensdagen

  • Dela upp karensdagsavdraget på de två första sjukfrånvarodagarna.
  • Ge halv sjuklön (40 procent av lönen) första och andra sjukfrånvarodagen.

ur Lärarförbundets Magasin