Läs senare

Karriärtjänster till skolledare i Vallentuna

Lön & villkorVallentuna kommun ska utse 10 försterektorer till hösten. Deras uppdrag blir att öka elevernas måluppfyllelse. Men Socialdemokraterna är kritiska och kallar det för ”jippo”.

av Lenita Jällhage
03 apr 2017
03 apr 2017

I mitten av mars beslöt den borgerliga majoriteten i barn- och ungdomsnämnden att Vallentuna ska bli först i landet med att införa försterektorer.  Hälften av de tio försterektorerna ska anställas från kommunens fristående skolor och övriga från de kommunala grundskolorna. Rektorerna ska ingå i ett förvaltningsråd, där de ska utveckla pedagogiken och organisationen av alla grundskolor i kommunen.

Jaana Tilles är gruppledare för Socialdemokraterna i Vallentuna. Hon berättar att hennes partikamrater valde att inte delta i beslutet. De ansåg att underlaget var för dåligt och att det var oklart hur rektorerna skulle få kompensation för sitt utökade uppdrag.

– Skulle de få nedsättning i tid, högre lön eller var det var någon sorts ”hedersuppdrag”? Jag tolkade det som någon sorts jippo där det handlar om att den politiska ledningen i kommunen vill vara först i Sverige med att utse försterektorer, säger Jaana Tilles.

I kommunen finns bara tio kommunala grundskolor och fem fristående grundskolor.

– Med tanke på de dåliga erfarenheter vi har av förstelärartjänsterna och lärarlönelyftet så blir jag oroad. Jag kan inte förstå hur vi ska få bättre måluppfyllelse genom att utesluta fem rektorer från utvecklingsuppdraget. Alla borde vara med, säger Jaana Tilles.

Johan Skog (M), Vallentuna.

Johan Skog(M), ordförande i barn och ungdomsnämnden, säger att man inte kan tvinga några rektorer att söka försterektorstjänsterna, men utifrån den respons förslaget fått så räknar han med att kommunen kommer att ha sina försterektorer på plats i augusti i år.

– Vi har redan 1 miljon avsatta i årets budget så vi vill dra igång så fort som möjligt, säger han.

Förvaltningen arbetar nu, enligt Johan Skog, fram en kravprofil. I den kommer det bland annat att ingå att de sökande rektorerna ska ha godkänd avslutad rektorsutbildning och ett visst antal år i tjänst. Rektorerna kommer att få söka försterektorstjänsterna som en bisyssla utöver sitt ordinarie rektorsuppdrag.

– Det kan handla om att de kanske jobbar runt 5 procent som försterektorer utöver sin rektorstjänst på 100 procent. Och lönen kan då öka med motsvarande procentsats, säger Johan Skog.

Uppdraget som försterektor blir en visstidsanställning på ett år. Därefter ska satsningen utvärderas i slutet av år 2018.

– Vi har upplevt att skolorna levt sina egna liv som isolerade öar. Jag tror vi kan hitta synergieffekter med detta så 1+1=3. Det här är början på en pedagogisk kulturresa där fokus flyttas från resurser till metodutveckling och från åtskillnad till inkludering och samverkan, säger Johan Skog.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin