Läs senare

Karta: Kommuner om karriärtjänster och lärarlönelyftet

av Lotta Holmström
12 okt 2016
12 okt 2016

Här kan du själv utforska hur kommunerna svarat om lärarlönelyftet. Kartan är färgad efter svaret på frågan om förstelärare kan inkluderas eller inte (se ovan). Grönfärgade kommuner inkluderar förstelärare i lärarlönelyftet, blåfärgade gör det inte.

Kommuner i grått har inte svarat på frågan. I en del fall handlar det om att de ännu inte fattat beslut i just den här frågan. De kan ha svarat på andra frågor i enkäten. Klicka på kommunerna för att se alla svar.

Så gjorde vi

Lärarnas tidning skickade ut en enkät med frågor om lärarlönelyftet till samtliga 290 kommuner i Sverige. På den specifika frågan ifall förstelärare omfattas av lärarlönelyftet svarade 67 procent av kommunerna ja och 32 procent nej. Svarsfrekvensen på frågan var 68 procent. På hela enkäten var svarsfrekvensen 80 procent.

ur Lärarförbundets Magasin