Ingår i temat
Nyanländ
Läs senare

Karta: Nyanlända elever – kommun för kommun

UtforskaFördelningen av nyanlända elever är alltjämt ojämn mellan landets kommuner. I Åsele är nästan var fjärde elev nyanländ. I Danderyd går det en nyanländ på 200 elever.

av Lotta Holmström
10 maj 2016
10 maj 2016

Mottagandet av nyanlända elever skiljer sig åt stort mellan olika kommuner. På en del små orter utgör de nyanlända över en femtedel av eleverna.

Några kommuner har på kort tid ökat sitt mottagande av nyanlända stort. Åsele, som toppar listan nedan, är ett sådant exempel. I september 2015 utgjorde de nyanlända bara 3 procent av eleverna mellan 7 och 17 år. I dag utgör de 23 procent.

Om granskningen

Så gjorde vi

 • Lärarnas tidning begärde ut uppgifter om barn och unga i Migrationsverkets mottagningssystem 1 april 2016.
 • Totalt fanns ca 51 000 barn mellan 7 och 17 år i mottagningssystemet det datumet. Av dem var 32 500 ensamkommande flyktingbarn.
 • Vi samkörde uppgifterna med befolkningsstatistik från SCB. De senaste befolkningsuppgifterna rör 2015.

Notera att uppgifterna i kartan och tabellerna ovan gäller unga i Migrationsverkets mottagningssystem. Dessa siffror är inte jämförbara med Skolverkets uppgifter om nyanlända elever per kommun eller skola.

Här utgör de nyanlända störst andel av eleverna

 1. Åsele, 23,0 procent
 2. Laxå, 22,7 procent
 3. Ljusnarsberg, 21,4 procent
 4. Borgholm, 19,1 procent
 5. Norberg, 18,7 procent

Här utgör de nyanlända minst andel av eleverna

 1. Danderyd, 0,5 procent av eleverna
 2. Kävlinge, 0,5 procent av eleverna
 3. Vaxholm, 0,6 procent av eleverna
 4. Staffanstorp, 0,7 procent av eleverna
 5. Värmdö, 0,7 procent av eleverna

Permanent uppehållstillstånd

 • 2 935 barn i Migrationsverkets mottagningssystem hade i april 2016 fått permanent uppehållstillstånd.
 • 439 av dem är ensamkommande. I den gruppen är det mest pojkar. 16,4 procent är flickor.

Alla artiklar i temat Nyanländ (20)

ur Lärarförbundets Magasin