Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Karta: Så aktiva är SD i skolpolitiken – kommun för kommun

LT granskar15 motioner om skolan. Så mycket har Sverigedemokraternas kommunpolitiker i Mönsterås skrivit under mandatperioden och med det är de flitigast i landet. Men i många kommuner har partiet inte försökt påverka skolpolitiken över huvud taget.

18 maj 2017

Utforska kartan för att se Sverigedemokraternas aktivitet i skolpolitiken – och i politiken i stort – i din kommun. Naturligtvis ser förutsättningarna olika ut, både vad gäller storleken på kommunerna och Sverigedemokraternas representation.

I 5 kommuner finns SD inte representerade alls (mörkgrå i kartan). I 8 kommuner har partiets representanter hoppat av eller är på annat sätt frånvarande (ljusgrå i kartan).

I återstående 277 kommuner är SD är representerade. I 31 av dem har de inte lagt en enda motion, varken inom skolområdet eller andra områden (rödtonade i kartan). I ytterligare 102 kommuner har de motionerat, men inte inom utbildningspolitiken (även dessa rödtonade i kartan).

I de kommuner där SD är aktiva i utbildningspolitiken – 144 stycken – är kartan färgad efter antalet motioner ledamöterna lagt i utbildningspolitiska frågor under mandatperioden. Den ljusare gröna färgen betyder 1–5 motioner, den mörkare över 5. Så aktiva har partiet varit i skolpolitiken i 15 kommuner.

Allra flest motioner har de lagt i Mönsterås (15 motioner), Strängnäs (14 motioner) och Malmö (12 motioner).

ur Lärarförbundets Magasin