Läs senare

Karta: Så fördelas lärarlönelyftet i din kommun

LärarlönelyftetUtforska hur pengarna från lärarlönelyftet fördelats bland kommunala huvudmän på Lärarnas tidnings interaktiva karta. Zooma in och klicka på din kommun.

av Lotta Holmström
14 mar 2017
14 mar 2017

Lärarlönelyft per yrkesgrupp

YrkeskategoriLärarlönelyft (kr/mån)
Rektorer2841
Specialpedagoger2728
Förskolechefer2600
Grundskollärare2583
Speciallärare2582
Gymnasielärare2573
Modersmålslärare2560
Yrkeslärare2549
Förskollärare2536
Fritidspedagoger2528
Lärare som undervisar på ett främmande språk (ej språkundervisn.)2490

Totalt fick 65369 personer del av lärarlönelyftet hösten 2016. 54976 av dem är kommunalt anställda. De fick i snitt 2575 kronor i löneökning, men fördelningen skiljer sig åt mellan olika kommuner. Skara och Åre är till exempel de två kommuner som valt att lägga sig på den övre gränsen för snittet, 3 500 kronor i månaden. På Lärarnas tidnings karta här ovanför kan du utforska skillnaderna.

149 kommuner valde att ge samma summa till alla som tilldelades lönelyftet, medan 137 kommuner gav olika. Störst skillnad mellan högsta och lägsta löneökning hade Flen – deras medarbetare tilldelades mellan 500 kronor och 9555 kronor i månaden.

Huvudmännen hade möjlighet att tilldela fritidspedagoger och förskollärare lönelyft. Upp till 10 procent av bidragsramen fick gå till dessa grupper. Men medan nästan alla kommuner (282) gav till förskollärare var det 74 av de kommuner som rekvirerade lärarlyftspengar som valde att avstå från möjligheten att ge till fritidspedagoger.

Även ett antal skolledare fick del av pengarna – totalt 48 förskolechefer och 138 rektorer. Förutsättningen för att de skulle få del av lärarlönelyftet var att de uppfyllde kriterierna, det vill säga att skolledare utan lärar-/förskollärarbakgrund kunde inte komma i fråga. Rektorerna var den grupp som fick mest pengar i snitt – 2841 kronor i månaden – följt av specialpedagoger med 2728 kronor i löneökning (se faktaruta).

Så gjorde vi

  • Lärarnas tidning begärde ut uppgifter om alla kommunalt anställda som tagit del av Lärarlönelyftet under hösten 2016 från Skolverket.
  • 24 personer saknas i datan efter Skolverkets sekretessprövning. Det kan medföra att uppgifter för vissa kommuner eller grupper skiljer sig åt en aning i vår bearbetning jämfört med den officiella statistiken. Effekten borde vara marginell då det är 24 av sammantaget nära 55 000 personer som uppgifter saknas för.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin