Läs senare

Karta: Stora skillnader i ämnesbehörighet över landet

Ny statistikKrisen för moderna språk blir allt värre. 64 kommuner saknar behöriga lärare i franska, 50 i spanska och 31 i tyska i grundskolan. Det kan innebära problem både för undervisning och betygsättning.
Här kan du utforska behörigheten per ämne i varje kommun.

av Lotta Holmström
22 mar 2018
22 mar 2018

Redan förra året kunde Lärarnas tidning berätta att Haparanda, Ljusnarsberg, Ovanåker, Pajala, Årjäng och Älvdalen helt saknade behöriga lärare i moderna språk i grundskolan. Sedan dess har Haparanda fått tag på en behörig lärare i spanska, Årjäng och Ovanåker en varsin i franska, samtliga halvtidstjänster.

Men andra kommuner har tillkommit: Boxholm, Dorotea, Munkfors, Nordanstig, Vindeln och Överkalix har inte längre några behöriga lärare i något av de moderna språken. Samtliga är mindre kommuner.

Ämnena där hela kommuner saknar behöriga lärare

– Små kommuner, särskilt där det finns större städer eller kommuner på pendlingsavstånd, kan ha svårt att konkurrera om de behöriga lärarna. Det är lärarnas arbetsmarknad idag, och de tycker om att ha kolleger i sina ämnen. I små kommuner är det svårare att få en hel tjänst, och då kan det innebära att det blir mycket resor, säger Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd på Skolverket.

Hon tycker att utvecklingen i moderna språk är bekymmersam.

– Med tanke på den värld vi lever i är språkkunskaper viktiga. Vi kan se att de flesta eleverna väljer spanska, vilket gör att det behövs fler lärare där, vilket ökar trycket på behöriga lärare.

Andelen som läser franska och tyska har istället minskat kraftigt sedan år 2000, vilket grafen nedan visar. Med ett litet elevunderlag kan det vara svårt att få till hela tjänster, vilket i sin tur gör att det blir svårt att attrahera behöriga lärare.

Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd på Skolverket.

Kan det innebära extra problem med sambedömningen om ämnet är ett språk som den behöriga läraren kanske inte behärskar?

– Det är inte helt lätt att sambedöma ett ämne när man inte är ämnesinsatt, men det är klart att det kan vara extra försvårande om man inte kan ta del av underlaget. Men behöriga betygsättande lärare kan bidra med sin kompetens i bedömning och betygsättning i de sambedömande samtalen, säger Lee Gleichmann Linnarsson.

Ett lågt söktryck till ämneslärarutbildningarna och många väntade pensionsavgångar bidrar till problematiken i moderna språk.

När den stadieindelade timplanen införs höstterminen 2018 kan det innebära ytterligare påfrestningar, då eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Språkvalet ska omfatta 48 timmars undervisning under mellanstadiet.

Samtidigt har både andelen och antalet behöriga lärare i moderna språk ökat något på riksnivån. Men det är uppenbarligen inget Boxholm, Dorotea, Munkfors eller de andra mindre kommunerna som saknar behöriga språklärare har någon glädje av.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin