Läs senare

Kartläggning av förskolebarn viktig i pedagogisk process

ReplikLäroplanen för förskolan lyfter fram begreppet undervisning och det är viktigt att ta reda på vilka metoder som får barnen att nå så långt som möjligt. Därför arbetar vi med kartläggning av deras kunskaper i förskolan, skriver Landskrona kommun i en replik till förskolläraren Göran Andersson.

16 aug 2017

Om debattören

Anna Meurling Alriksson

Verksamhetschef

Utbildnings-

förvaltningen

Landskrona

Kartläggning av förskolebarn handlar om att pedagogerna ska få kunskap om HUR de ska arbeta för att varje barn ska nå så långt det är möjligt i sin utveckling.

För att skapa rätt förutsättningar för alla barn att lyckas är det viktigt att vi vet att vi har rätt förhållningssätt och metoder som stödjer varje barn i deras utveckling i ett livslångt lärande. Läroplanen lyfter begreppet undervisning i förskolan och framhåller vikten av att ställa de didaktiska frågorna: Vad ska barnet lära sig? Varför är detta viktigt att lära sig? Hur ska lärandet organiseras?

”Didaktik är läran om undervisning, alltså alla de faktorer som påverkar undervisningens innehåll  och genomförande. Det krävs både kunskap och medvetenhet om dessa faktorer för att kunna arbeta utifrån läroplanen.” (Wiklund Dahl, 2016).

För att säkerställa att kartläggningen når sitt syfte har vi valt att genomföra en utvärdering av pilotprojektet tillsammans med forskaren Per Kornhall.

De didaktiska frågorna är centrala i den pedagogiska processen och har betydelse för förskolans måluppfyllelse. De måste reflekteras och diskuteras när verksamhetens innehåll ska planeras.

Landskrona satsar stort på att förankra det pedagogiska arbetet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att säkerställa att kartläggningen når sitt syfte med ökad måluppfyllelse och utveckling i vår pedagogiska process har vi valt att genomföra en utvärdering av pilotprojektet tillsammans med forskaren Per Kornhall.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Det pågår även samtal med forskare vid Göteborgs universitet kring ett gemensamt forskningsprojekt om hur vi ytterligare kan utveckla de pedagogiska processerna och därmed få våra barn att nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Förskolans uppdrag är att anpassa verksamheten utifrån varje individs unika förutsättningar. Genom ett systematiskt och kollegialt arbete med att förbättra våra arbetssätt och processer kan vi öka kvalitén och likvärdigheten. Det gynnar våra barns utveckling och lärande.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin