Läs senare

Kartläggningar i förskolan kan bryta mot lagen

FörskolanI höst ska Landskrona kommun börja kartlägga förskolebarnens ämneskunskaper i matematik. Men förfarandet saknar stöd i läroplan och skollag, enligt forskare. 

av Niklas Arevik
23 Aug 2017
23 Aug 2017

Utbildningsförvaltningen i Landskrona har beslutat om en ny ”matematikstrategi” med målet att barnen i förskolan bland annat ska använda ett ökat antal matematiska begrepp.

Projektet utvärderas med kartläggningar av barnens kunskaper i form av diagnosmaterialen Diamant och Förstå och använda tal – en handbok. Det gäller främst femåringar, men i ett senare skede eventuellt även fyraåringar. Resultaten redovisas i en färgkarta och ska användas som underlag för analys och uppföljning.

Detta har kritiserats på Lärarna tidnings debattsida av förskolläraren Göran Andersson. Han framhåller att varje test tar ungefär 20 minuter, vilket ”är lång tid för en fyraåring att vara koncentrerad”.

Och nu hävdar pedagogiklektorn Elisabeth Mellgren vid Göteborgs universitet att det inte finns stöd i läroplanen och skollagen för systematisk kartläggning av förskolebarns ämneskunskaper.

– Det finns inga uppnåendemål och barnen ska inte bedömas på ett strukturerat sätt. Man kan göra kartläggningar för att få vägledning för hur man själv ska förhålla sig. Men sådan information får bara vara på en allmän nivå, inte vilket barn som klarar vad, säger hon.

Anna Meurling Alriksson, verksamhetschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Anna Meurling Alriksson är verksamhetschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona. Hon poängterar att syftet är att säkerställa att förskolorna arbetar med rätt metoder och arbetssätt.

– Detta är för mig inte att testa, utan att kartlägga. Det är ett sätt för förskollärarna att få inblick i hur de arbetar. Vi har ett uppdrag enligt läroplanen att jobba med matematik i förskolan. Då måste vi veta att vi jobbar med rätt metoder och arbetssätt. Kartläggningen hjälper oss att systematisera, analysera och därmed planera vårt arbete för hela barngruppen.

Ingår inte det i en förskollärares profession att avgöra vilka metoder som är bäst?

– Jo, men frågan är hur du följer upp det. Om vi inte kan mäta resultaten av olika metoder vet vi inte om vi använder rätt eller fel metoder, det är viktigt att säkerställa att vi arbetar på sätt som möter barns behov och nyfikenhet för det fortsatta lärandet, säger Anna Meurling Alriksson.

Men enligt Elisabeth Mellgren ska en sådan uppföljning ske på ett professionellt plan, inte på huvudmannanivå.

– Det är den professionella lärarens val och arbetsredskap. Jag tror och hoppas att vi på Göteborgs universitet examinerar förskollärare som klarar av att göra detta utan centrala tester. Huvudmännens uppgift är att ge förutsättningar för lärarna att arbeta i enlighet med sitt uppdrag, säger Elisabeth Mellgren.

ur Lärarförbundets Magasin