Läs senare

Kärvt inför statliga förhandlingar

För många försämringar och för få konstruktiva förslag. Det tycker Lärarförbundets Jan Gladh om Arbetsgivarverkets yrkande inför förhandlingarna om ett nytt avtal på det statliga området.

23 Jun 2004

– I stället för att kunna göra förbättringar i rådande avtal hamnar vi i sitsen att vi måste försvara det vi redan har.

Förhandlingarna om ett nytt avtal för de statligt anställda börjar efter semestrarna i augusti, men parterna har redan offentliggjort sina yrkanden.

Cirka 4.000 medlemmar i Lärarförbundet berörs av förhandlingarna. Lärarförbundet förhandlar tillsammans med flera andra fackförbund i det gemensamma Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR).

Arbetsgivarverket vill ha en treårig avtalsperiod med helt sifferlösa ramavtal. Idag finns en ”stupstock”, alltså miniminivåer som träder i kraft vid oenighet. Det finns också en lägsta garanterad löneutveckling på individnivå. Arbetsgivarverket vill ta bort stupstock och individgarantier medan OFR vill behålla dem.

Arbetsgivarverket vill att lönen i så stor utsträckning som möjligt ska fastställas i lönesättande samtal.

Även OFR vill att lönesättningssamtal ska kunna användas om de lokala parterna kommer överens om det, och utfallet av samtalen ska fastställas i lokala kollektivavtal.

– Lärarförbundet är för lönesättande samtal, men de måste införas successivt. Det är få statliga myndigheter som använder sig av lönesättande samtal i dag och på arbetsgivarsidan finns det stora brister, där behövs det utbildning först, säger Jan Gladh, ombudsman på Lärarförbundet med ansvar för de statliga avtalen.

Arbetsgivarverket vill bland annat ändra villkoren i trygghetsavtalet och sjukpension till det sämre för den anställde. Det har fått fackförbunden att reagera kraftigt:

– Ett yrkande som arbetsgivaren lägger måste innehålla mer konstruktivt och inte så här många försämringar, säger Jan Gladh.

Lärarförbundet kräver bättre skrivningar om arbetstiden för högskolans lärare:

– Undervisningsbördan för högskolans lärare är för stor. Avtalen ser inte bara olika ut, det största problemet är att de tolkas olika. Det leder till stridigheter och många känner sig överutnyttjade.

LÄNKAR:
Arbetsgivarverkets yrkande (pdf)
OFR:s yrkande

INGVAR LAGERLÖF

ur Lärarförbundets Magasin