Läs senare

KEDS och utmattningssyndrom

Lärare är en särskilt utsatt grupp när det gäller utmattningssyndrom, ett tillstånd som utlöses av långvarig, ofta jobbrelaterad, stress.
Genom att uppmärksamma tidiga signaler kan långvarig sjukskrivning undvikas.
Därför har forskare tagit fram KEDS – ett enkelt test som visar vilka som befinner sig i riskzonen.

12 mar 2013

KEDS står för Karolinska Exhaustion Disorder Scale och är framtaget av forskare vid Karolinska Institutet.
Professor Åke Nyström har forskat om utmattningssyndrom i 12 år och är en av dem som varit med och tagit fram KEDS.

– Tidigare drog man alla som sökte till primärvården för psykisk ohälsa över en kam. Personer med ångest, depression och stressyndrom fick alla samma behandling, nämligen KBT-terapi och/eller antidepressiva mediciner. Men det fungerar inte på stressrelaterad ohälsa, säger han.

Enligt honom utgör stressyndrom hälften av alla fall av psykisk ohälsa inom primärvården. För att kunna ställa rätt diagnos utvecklade Åke Nyström och hans kollegor KEDS, ett formulär med nio frågor om till exempel sömn och minne.

Testet är vetenskapligt utvärderat, men användningen befinner sig fortfarande i sin linda.

– Förhoppningen är att alla som söker sig till företagshälsovården eller vårdcentralen på grund av psykisk ohälsa ska få göra testet, säger han.

Eftersom utmattningssyndrom tar så lång tid att läka är preventiva åtgärder viktiga. Och där är KEDS ett viktigt redskap eftersom det inte bara talar om vilka som lider av utmattningssyndrom utan också vilka som befinner sig i riskzonen för att drabbas.

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är ett allvarligt tillstånd som utlöses av långvarig stress utan att den drabbade fått chans till återhämtning. Syndromet byggs upp under lång tid, men oftast är insjuknandet plötsligt och brutalt, man brukar tala om att gå in i väggen. Lärare är en utsatt yrkesgrupp när det gäller utmattningssyndrom, exempelvis är en hög andel av patienterna vid StressRehab på Danderyds sjukhus är lärare.
Utmattningssyndrom går som sagt inte att medicinera bort. Istället krävs lång återhämtning, de som drabbas kan behöva vara sjukskrivna i flera år. Även efter att syndromet läkt ut fortsätter de flesta att vara känsliga för stress.

ur Lärarförbundets Magasin