Läs senare

Kerstin har känsla för kemi

Kerstin Ovenholm, NO-lärare i Fäladsgården i Lund, har fått 2010 års Ingvar Lindqvistpris i kemi. Nominerade gjorde elever och föräldrar i 9B.

03 maj 2010

Grattis! Hur känns det?
   –  Jätteroligt! Det allra roligaste är att det var eleverna och föräldrarna som nominerade mig. Jag har dem både i matematik och kemi men det var i kemi de nominerade mig.

Varför fick du priset?
   –  I motiveringen står det bland annat att jag får det för mitt engagemang i kemi­undervisningen och att jag ser till den
enskilde eleven.

Varför utbildade du dig till NO-lärare?
   –  Det är länge sedan. Jag skulle egentligen bli biolog, men det var dålig arbetsmarknad för biologer så jag fick tänka om. Lärare eller hälsovårdsinspektör var de enda möjliga jobben och lärare verkade roligare. Jag var lite skeptisk i början och trodde inte att jag skulle tycka att det var så roligt som jag sedan gjorde.

Vilka ämnen undervisar du i?
– Jag undervisar huvudsakligen i matematik och kemi, men har även lite biologi och teknik.

Vad är viktigt för att lyckas med kemiundervisningen?
   –  Jag tror att en viktig faktor – oavsett ämne – är att eleverna känner sig sedda och att läraren har goda ämneskunskaper. I kemin, som är ett ganska abstrakt ämne, utgår vi ofta från laborationer för att förklara teorin. Laborationer är inte bara ett lustbetonat moment, utan används för att göra teorin mer konkret. Eleverna får sedan en personlig och formativ respons på laborationsrapporterna så att de kan utveckla sitt tänkande.

Har du någon favoritlaboration?
   –  Nej, inte någon enskild laboration. Jag tycker att laborationer där eleverna själva får planera och lägga upp undersökningarna är bra.

Vad är roligast med jobbet?
   –  Det roligaste är eleverna. Lektionerna blir aldrig enformiga. Jag står aldrig och tittar på klockan och undrar om det är slut snart. Tittar jag på klockan är det för att upptäcka ”Oj! Det är redan slut!”.

Kemi är det ämne elever tycker är svårast och tråkigast. Hur är det på din skola?
   – Jag vet inte riktigt. Klart att många tycker att kemi är svårt när man kommer till lite svårare förklaringar, men jag upp­lever inte att ämnet är det minst populära på Fäladsgården. Många tycker att det är jätteroligt.  

Vad tror du behövs för att vända den negativa trenden för de naturvetenskapliga ämnena?
   – Det är en svår fråga och gäller inte bara de naturvetenskapliga ämnena. Eleverna har mycket på fritiden som konkurrerar med skolan. Hur man vänder trenden att naturvetenskap inte står så högt i kurs är svårt att säga. De finns så många mer glamorösa jobb som lockar en tonåring.

I år är prissumman 50 000 kronor. Dessutom får skolan 20 000 kronor till naturvetenskapliga aktiviteter och inköp av litteratur. Vad ska du göra för pengarna?
   – Vi i kollegiet har inte hunnit prata om vad vi ska göra med skolans pengar än. För mina egna pengar ska det kanske bli en resa. Hurtigrutten skulle vara roligt.
 

ur Lärarförbundets Magasin