Läs senare

Klart med lärares behörighet

Fritidspedagoger utbildade före 2001 kan efter kompletterande utbildning bli behöriga att arbeta som lärare. Det framgår av regeringens behörighetsförordning.

07 apr 2011

(Ny version)

I förordningen regleras vilka lärarexamina som ger behörighet att undervisa i olika åldrar och skolformer. Den ger också lärare möjlighet att nå behörighet genom att komplettera sin tidigare utbildning.

– Nu är det arbetsgivarna som måste ta sitt ansvar för att rätt lärare hamnar på rätt tjänst i rätt årskurs, säger ombudsman Jan Gladh på Lärarförbundet som tycker att förordningen är väl genomtänkt.

Tvistefrågan om behörighet för fritidspedagoger utbildade före 2001 är löst. Till att börja med ville regeringen inte att de skulle omfattas av behörighetsreglerna vilket Lärarförbundet har haft starka invändningar emot.

I förordningen sägs nu att fritidspedagoger efter kompletterande utbildning kan nå behörighet som lärare. Jan Glad påminner om att de flesta fritidspedagoger numera arbetar integrerat i skolan.

– Det finns alltså all anledning för arbetsgivaren att låta dem komplettera sin utbildning så att de når behörighet som lärare. Därför är det välkommet att det nya Lärarlyftet som startar 2012 nu öppnas även för fritidspedagoger, säger Jan Gladh.

Lärare med inriktning mot fritidshem – alltså de som utbildats efter 2001 – som även har skolämnen i sin utbildning är behöriga att undervisa i skolan och ansöka om legitimation.


Mer om

behörighetsförordningen finns att läsa på Lärarförbundets hemsida.

ur Lärarförbundets Magasin