Läs senare

Klart med löner för statliga lärare

Nu har de statligt anställda lärarna fått ett nytt avtal. Till skillnad från de flesta övriga lärare får de statligt anställda lärarna inte mer än andra grupper i det centrala avtalet. Inte heller Lernias lärare garanteras mer än det så kallade märket.

04 Okt 2013

Det statliga avtalet gäller 100 000 tjänstemän inom vitt skilda yrkesområden som polis, försäkringskasseanställda och lärare. Avtalet ger lägst 6,8 procent under tre år och är därmed identiskt med de flesta andra avtal på arbetsmarknaden.

– Vi är förstås inte nöjda eftersom det inte innehåller någon särskild lärarsatsning liknande de i läraravtalen. Men det är viktigt att komma ihåg att det här är ett avtal där hela den statliga sektorn ingår, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

För Lärarförbundet gäller det nu att trycka på för höjda lärarlöner på lokal nivå – alltså på högskolorna och på statliga myndigheter med anställda lärare.

– De riskerar annars att tappa sina lärare till exempelvis gymnasieskolan. Särskilt som förstelärare där har du en mycket konkurrenskraftig lön jämfört med högskolorna, säger Mathias Åström.

Förhandlingarna har också berört pensioner och omställningsavtal. Parterna har gjort principöverenskommelser och sedan skjutit på de slutliga uppgörelserna framåt i tiden.

Principöverenskommelserna innebär att inriktningen för det statliga pensionsavtalet påminner om det under fredagen undertecknade kommunala pensionsavtalet, det vill säga en helt avgiftsbestämd pension för de som idag är 28 år och yngre. Parterna är också överens om att fler visstidsanställda ska omfattas av omställningsavtalet.

Även för Lernia landade det nya avtalet på 6,8 procent på tre år. Till det kommer en överenskommelse om att företaget inför varje löneöversyn ska analysera och diskutera lämpligt löneutrymme i relation till den nationella lärarkrisen. Det är en mycket betydelsefull skrivning, anser Mathias Åström.

– Jag är övertygad om att den leder till att också Lernias lärare får över industrinormen och mer än andra grupper.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin