Läs senare

Klart med rätt till heltid på förskolan i Stockholm

FörskolanProtesterna från Stockholms förskollärare hjälpte inte. Barn till föräldralediga kommer erbjudas heltid på förskolan. Det har Stockholms kommunfullmäktige nu beslutat.

av Ola Rennstam
14 dec 2016
14 dec 2016

I dag har Stockholmbarn vars föräldrar är hemma med yngre syskon rätt att vara 30 timmar i veckan på förskolan. Det är dubbelt så mycket som skollagens minimikrav på 15 timmar. Tidigare i höstas presenterade den röd-grön-rosa majoriteten i Stockholm ett förslag om att ge för barn till föräldralediga rätt till heltid.

Förslaget väckte dock starka reaktioner. Både hos den politiska oppositionen och på Lärarförbundet i Stockholm. Kritikerna varnade för stora barngrupper och brist på personal om förslaget blir verklighet.

– Det är helt fel prioritering att satsa på längre vistelsetider i ett läge där vi har en lärartäthet på 30 procent i de kommunala förskolorna, och ännu lägre i de fristående, och där sjuktalen bland förskollärare ökar och barngrupperna blir större, sa Hanna Ahnqvist, vice ordförande för Lärarförbundet Stockholm till Lärarnas Tidning i samband med en demonstration utanför Stockholms stadshus den 29 november.

Men trots oron från många förskollärare har kommunfullmäktige nu alltså fattat ett formellt beslut i frågan.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin