Läs senare

Klart med lagförslag på vinsttak för skolföretagen

Vinster i välfärdenRegeringen och Vänsterpartiet är klara med ett lagförslag för att begränsa vinster i skolan och i omsorgen. Ett tak på 7 procent av operativt kapital föreslås.
– Vi kommer att göra det ganska ointressant för den som vill tjäna pengar att ge sig in i välfärden, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare.
Men Alliansen och Sverigedemokraterna tänker stoppa förslaget.

19 jan 2018
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt (V) vid presskonferensen. Foto: Anders Wiklund/TT

På en gemensam pressträff på fredagen presenterade civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt hur de vill att vinster i privata företag inom skola och omsorg ska hanteras.

– Det har länge funnits och det finns en folklig ilska, säger Shekarabi.

Regeringen och V har landat i att gå vidare med det vinsttak som utredaren Ilmar Reepalu föreslog: 7 procent av operativt kapital.

– Det vi presenterar idag är det enskilt största för att se till att pengar ska gå till det de är avsedda för, säger Vänsterledaren Jonas Sjöstedt. 

Jonas Sjöstedt

Jonas Sjöstedt säger att det är en tekniskt komplicerad lagstiftning som regeringen och V nu lägger fram förslag på. Men syftet är att pengarna ska gå till verksamheten. Äldre och skolbarn ska komma först, hävdar han.

– Vi kommer att göra det ganska ointressant för den som vill tjäna pengar att ge sig in i välfärden, säger Sjöstedt och tillägger att ingen behöver lägga ner, men att de kanske behöver fundera hur verksamheten bedrivs.

Enligt förslaget kommer det att krävas en ny typ av tillstånd för dem som vill verka inom skola och omsorg. Och för att få tillstånd krävs att de accepterar en vinstbegränsning på 7 procent av operativt kapital.

Shekarabi säger att bolagen måste skilja på privata och offentliga medel i sin verksamhet så att det ska kunna gå att kontrollera hur skattemedlen används.

– Beräkningar visar att övervinsterna 2015 uppgick till ca 4,7 miljarder kronor. Det är pengar som behövs i vår gemensamma välfärd och skulle räcka till att till exempel anställa 8000 gymnasielärare När vi ställer krav på att en större del av våra skattemedel ska gå till verksamheten finns förutsättningar för att höja kvaliteten, säger Shekarabi.

Förslaget kommer inte att omfatta alla privata aktörer, bland annat inte det som kallas ”idéburna aktörer”, till exempel ideella stiftelser.

– Vi har lyssnat på remisskritiken och en promemoria remitteras med förslag som tar sikte på de mindre aktörer som saknar eller har ett litet operativt kapital samt undantar de idéburna aktörer som inte drivs av vinstsyfte från vinstbegränsningen, säger Shekarabi.

Vänsterpartiet villkorade sitt stöd för regeringens budgetar efter valet 2014 med att regeringen skulle lägga fram ett förslag om vinster i välfärden före valet i år.

– Riksdagen kommer att få ta ställning till detta förslag under den här mandatperioden, säger Shekarabi och framhåller att regeringen ska lägga fram en proposition i mars.

Vare sig Shekarabi eller Sjöstedt vill dock svara på om hur det ska gå att få förslaget genom riksdagen. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna svarade genast att de tänker stoppa förslaget i riksdagen.

–Det här förslaget kommer inte att passera riksdagens kammare, det kan vi säga ganska säkert. Vår linje är att valfriheten har ett egenvärde och det är klart hotat genom det här, säger Oscar Sjöstedt, SD:s ekonomisk-politiske talesperson.

Läs hela remissen här (pdf).

Texten uppdateras löpande

 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin