Läs senare

Klartecken för 65 friskolor

Skolinspektionen har givit slutligt klartecken för 65 nya fristående skolor att starta nästa läsår.

12 feb 2013

De flesta, 44, är grundskolor, 9 är gymnasieskolor och 12 särskolor. De allra flesta nya tillstånd berör Stockholms län.
   Dessutom får 23 grundskolor och 55 gymnasieskolor utöka sin verksamhet, ungefär lika många som i fjol.
   Jämfört med förra året har antalet godkännanden av helt nya skolor minskat väsentligt: då godkändes totalt 110 skolor.

ur Lärarförbundets Magasin