Läs senare

Klartecken för kommunal fjärrundervisning

Riksdagen ger grönt ljus för kommuner att köpa fjärrundervisning av andra skolhuvudmän. Därmed får modersmålslärare som är kommunalt anställda även fjärrundervisa elever i en annan kommun.

22 jun 2016

Många skolhuvudmän har i dag svårt att hitta modersmålslärare och studiehandledare på olika modersmål. Kommuner har hittills varken kunnat beställa eller vara utförare av en entreprenad som gäller modersmålsundervisning. Men från hösten får både kommuner och friskolor möjlighet att hjälpa varandra med undervisningen.

Riksdagens beslut innebär att en kommun kan sluta avtal med en annan kommun om att utföra undervisning eller studiehandledning på modersmålet. Men det får bara ske om kommunen först ansträngt sig för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.
Lagändringen gäller från 1 augusti i år.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin