Läs senare

Knappt några studenter underkänns på lärarpraktiken

Anmärkningsvärt få lärar- och förskollärarstudenter blir underkända på den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu). Det visar en uppföljning som Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har gjort.

01 Dec 2015

På 13 av 27 lärosäten underkänns mindre än 1 procent av studenterna på vfu:n, skriver myndigheten i sin rapport. En majoritet av de underkända studenterna blir underkända på grund av frånvaro, inte att de misslyckas att klara av att uppfylla målen.
 

UKÄ anser det vara en anmärkningsvärt låg andel och uppmanar lärosätena att fördjupa sig i frågan och ta reda på varför så få underkänns.
 

Uppföljningen visar i övrigt att vfu:n fungerar bättre än i tidigare granskningar. Målen har blivit tydligare, vfu:n har egna fastställda kursplaner och examinationsformer. Handledningen fungerar i de flesta fall bra. 
 

Men några förbättringsområden finns. Bland annat saknas handledare i vissa bristämnen. I årskurs 7–9 samt gymnasiet är det få handledare som gått handledarutbildning. Det kan medföra en risk att bedömningen inte görs i förhållande till lärandemålen. Vfu varnar för att det riskerar att undergräva rättssäkerheten för studenterna.
 

Myndigheten skickar med tre rekommendationer till regeringen:

  • Ersätt det nuvarande ersättningsystemet, där varje lärosäte sluter avtal med varje kommun, med ett nytt. UKÄ föreslår att det ska likna det som används för vårdutbildningarna, där det är staten som sluter avtal.
  • Inför ett särskilt handledarlyft för att öka andelen vfu-handledare med handledarutbildning.
  • Gör Lärarlyftet 2 permanent för att öka andelen behöriga lärare.

Även lärosätena får rekommendationer: Kräv handledarutbildning för vfu-handledare och fortsatt kvalitetssäkra examinationen av vfu:n.
 

Huvudmännen rekommenderas att ge vfu-handledare bättre förutsättningar att gå handledarutbildning inom ramen för ordinarie arbetstid.

ur Lärarförbundets Magasin