Läs senare

Knutby skola under luppen redan i höstas

Redan i slutet av oktober förra året började Lärarförbundet i Uppsala att ta itu med problemen på Knutby skola. Det var alltså långt innan orten blev rikskänd på grund av ett spektakulärt mord.

22 Jan 2004

Eva Rindestad var lärare på Knutby skola förra läsåret. Hon är egentligen gymnasielärare, men ville pröva på ett annat stadium i en skola som ligger nära hennes hem.

– Då visste jag ingenting om skolan. Rektorn nämnde att många i personalen tillhörde pingstförsamlingen, men att det inte utgjorde något problem, säger hon.

Då var nio av 27 anställda med i församlingen. Fyra av dem var elevassistenter, unga män som talade om för Eva Rindestad vad hon skulle göra eller inte göra.

Hon kände sig ofta mycket kränkt och respektlöst behandlad och reagerade också på hur illa eleverna behandlades, både verbalt och fysiskt. Dessutom bedrevs undervisningen på ett mycket gammaldags sätt med mycket utantilläsning och rabblande.

Hennes kritik riktade sig uteslutande mot anställda som var församlingsmedlemmar.

Eva Rindestad talade med rektorn men fick inget stöd. Hon försökte utan resultat få kolleger med sig. Det var först när hon hade slutat förra hösten som hon blev kontaktad av före detta kolleger som tyckte att något måste göras. Då skrev hon ett brev som gick till Lärarförbundet, till Hem och Skola och kommunen och samma brev skickade hon som en anmälan till Skolverket för ett par veckor sedan.

– Jag har funderat jättemycket över hur de här anställda från församlingen kunde få en sådan makt, säger hon.

– De har en gemenskap och skyddar varandra medan vi andra inte var enade. De är också hemskt trevliga och intagande och det är svårt att bli arg på sådana människor!

Margareta Fredin på lokalavdelningen i Uppsala har hittills träffat några av medlemmarna på Knutby skola och räknar med att träffa även de övriga. Före jul hade hon ett samtal med rektorn Lena Nyström Nilsson.

– Vi såg ju att om det som står i brevet är sant, är det väldigt allvarligt, säger Margareta Fredin.

– Vår inriktning är att skapa en bra arbetsmiljö för alla våra medlemmar. Vi jobbar med yrkesetiken och värdegrunden.

– De medlemmar som vänt sig till oss vill inte göra en stor sak; de vill bara ha en bra skola att arbeta i Och nu händer det positiva saker på skolan, säger hon.

Rektor Lena Nyström Nilsson vill dock inte prata med några fler tidningar, säger hon när vi ringer upp.

Skolverket är i full gång med att utreda situationen på Knutby skola och försöker skaffa sig en egen bild med anledning av Eva Rindestads anmälan.

Uppsala kommun har också fattat beslut om tillsyn av Knutby skola. Jan Eklund på uppdragskontoret hoppas att en rapport ska kunna vara klar i mars.

– Den ska sedan fungera som ett bra stöd för en utveckling av skolan, säger han och tillägger att det nu är omöjligt att veta hur den fungerar.

– Vissa är jättenöjda och andra missnöjda med skolan.

Jan Eklund säger att ingen annan skola blivit föremål för tillsyn sedan Uppsala kommun omorganiserades förra årsskiftet.

AGNETA PETTERSON

ur Lärarförbundets Magasin