Läs senare

Koka hostmedicin av granskott

06 Sep 2017

På skogen i skolans hemsida finns övningsmaterial om skog, växter och djurliv samt tips på hur man kan arbeta med eleverna i skogen, men även i klassrummet.

Övningsdatabasen innehåller närmare ett par hundra övningar som spänner över flera olika ämnen. Där kan man exempelvis få lektionstips på hur man bygger ekosystem, tappar en björk på sav, kokar egen hostmedicin av granskott och svartkämpar, bygger fågelholkar och undersöker häckning.

Där finns även arbetsböcker och övningshäften med fokus på skog och mark. Ett tusental
skolskogar finns också registrerade på sidan.

Läs vidare

ur Lärarförbundets Magasin