Läs senare

Kölapp för legg för lärare i fritidshem

Problemen med de långa handläggningstiderna för lärarlegitimationen är fortfarande inte lösta. Samtidigt väntar fritidspedagogerna otåligt på ett beslut från regeringen om att införa lärarlegitimation även för dem.

25 aug 2015

Skolverket har fram till nu legitimerat över 200.000 lärare och rett ut över 7.000 olika kurser inom lärarutbildningar från över 40 år tillbaka.
 

I dagsläget arbetar mellan 60 och 70 handläggare plus 20-30 chefer för högtryck med lärarlegitimationen och Skolverkets Zara Warglo, ansvarig för lärarlegitimationerna, säger att myndigheten för en ”nära och intensiv” dialog med utbildningsdepartementet kring lärarlegitimationen. 
 

Förutom problemen med de långa handläggningstiderna har regeringen ett stort tryck på sig från fritidspedagoger. De förväntar sig att regeringen ska infria sina löften om lärarlegitimation även för dem. 
 

Har ni fått förfrågningar från utbildningsdepartementet när ni skulle kunna dra igång arbetet med legitimationen för fritidspedagoger?

– Det tänker jag inte uttala mig om i media, säger Zara Warglo.
 

I förra veckan var utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på Södermalmsskolan i Stockholm. Där tog fritidspedagogerna upp frågan med ministern som svarade:

– Vi vill inte förvärra situationen. Skolverket måste först få bort puckeln med lärarlegitimationer. Det är sannolikt så att många fritidspedagogers utbildningar också är komplicerade att reda ut, säger Gustav Fridolin.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: