Läs senare

Kollad av kollegor – peer review i fokus

Forskningsansökningar och artiklar riskerar att bedömas olika beroende på kön, informella regler och känslor, en så kallad kognitiv partiskhet.

10 feb 2011

Vetenskapsrådets expertgrupp för genus har sett över forskningen kring kollegial bedömning av vetenskaplig kvalitet. Rapporten är skriven av Lena Gemzöe, docent vid centrum för genusstudier på Stockholms universitet, och inriktad på jämställdhet och tvärvetenskap.

Forskningen har enligt henne gått från att studera partiskhet i form av sociala, institutionella och personliga band till kvalitativa studier av hur vetenskaplig kvalitet bedöms på olika sätt i olika discipliner. Tvärvetenskapliga ansökningar anses särskilt komplicerade att bedöma rättvist.

Forskningsfinansiärer fokuserar i regel på den äldre synen, på social partiskhet, och har ännu inte tagit till sig den nya forskningen om kognitiv partiskhet, enligt rapporten.

ur Lärarförbundets Magasin