Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Kommunal sätter Almegas skolföretag i blockad

Fackförbundet Kommunal varslar om blockad mot nyanställning, övertid och inhyrning av personal vid skolföretag som tillhör arbetsgivarorganisationen Almega.
– Vi kräver samma löneökningar som på andra avtalsområden för våra medlemmar, säger Tord Almlöf, ombudsman på Kommunal.

27 sep 2010

I den uppgörelse som Kommunal träffade på det kommunala området i våras nådde man samma nivåer för sina lägst avlönade medlemmar som exempelvis inom handeln.
   Priset var dock vissa förändringar som sänkte arbetsgivarens kostnader, till exempel en halvering av uppsägningstiden. Så trots att lönenivån höjdes med drygt 4,5 procent stannade arbetsgivarnas kostnadsökning vid 3,85 procent.
   I förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen finns dock inte motsvarande utrymme, enligt Kommunal.
   — Där finns inget att sälja, nivåerna är redan så låga. Och det spelar givetvis roll för våra möjligheter att komma överens, säger Tord Almlöf.
   Kommunal har cirka 3.000 medlemmar på avtalsområdet.

ur Lärarförbundets Magasin