Läs senare

Kommunala resursskolor kan leda till vite

Hur ger man elever extra mycket stöd utan att de stängs ute från den vanliga skolvardagen? Frågan har blivit aktuell när Skolinspektionen nu hotar en kommun med vite på grund av dess resursskolor.

24 Okt 2014

Det är Linköpings kommun som kan få betala 700.000 kronor i vite om den inte organiserar om stödet till de mest behövande eleverna. Enkelt uttryckt handlar det om att eleverna inte får vara samlade i en egen skola och ha egen rektor.

Linköping har valt att placera ett 50-tal elever med mycket stora stödbehov i särskilda resursskolor, med en rektor. Det handlar om elever med till exempel psykosociala problem eller autism.

Men resursskolorna innebär en risk för att eleverna permanent blir exkluderade från vanlig skolgång, enligt Skolinspektionen.

– Organiserar man i resursskolor undandrar man sig lagens krav på att konstant arbeta för att få tillbaka eleverna i en mer normaliserad miljö, säger Peter Ekborg, Skolinspektionens biträdande generaldirektör.

Däremot kan kommunen inrätta särskilda undervisningsgrupper för de berörda eleverna. Skillnaden blir att varje elev formellt hör till en vanlig skola och får en annan rektor.

Linköpings kommun hävdar däremot att det nuvarande upplägget är det bästa. En rektor har överblicken och ansvaret för eleverna, och inte tio eller tjugo rektorer. Det finns heller inget hinder för eleverna att återvända till en vanlig skola, om de skulle vilja det.

– Detta är ett hårklyveri kring organisationsfrågan, säger Catharina Rosencrantz, (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Kommunen har ännu inte beslutat om den ska överklaga Skolinspektionens beslut.

– Skollagen är ny och i vissa frågor behöver man kanske pröva tolkningen. Men vi vet inte om vi är beredda att gå vidare, säger Catharina Rosencrantz.

Frågan är principiellt intressant eftersom fler kommuner har haft särskilda resursskolor, men rättat sig efter Skolinspektionen.

Detta säger skollagen

  • I den nuvarande skollagen sägs att varje elev så långt som möjligt ska få stöd i sin vanliga klass.
  • Om det finns särskilda skäl kan eleven placeras i en särskild undervisningsgrupp.
  • Någon bestämmelse som gör det möjligt för kommuner att ha resursskolor finns inte i den nuvarande skollagen. Däremot kan fristående skolor inrätta resursskolor.
  • Resursskolor ska inte förväxlas med särskolor, som är anpassade för elever med utvecklingsstörning.
    (TT)
     

ur Lärarförbundets Magasin